• یکشنبه 11 شهریور 1397 15:0058

مقالات تخصصی

در اين قسمت، مقالات و گزارشات تخصصي و كاربردي مرتبط با مديريت پسماند موجود مي باشد. طبيعي است استفاده و يا انتشار اين مقالات با ذكر نام سازمان و در نظر گرفتن حق مالكيت معنوي، بلامانع است. همچنين در صورت تمايل براي تهيه مقالات تكميلي مي­توانيد ضمن مراجعه به سازمان مديريت پسماند و پرداخت هزينه مربوطه، نسبت به دريافت آن اقدام نمائيد:

مقالات و گزارشات

 

اصول طراحي نوار نقاله

۹۷/۰۵/۱۴

استحصال الكتريسيته از بخش آلي پسماند شهري

۹۷/۰۵/۱۴

برنامه استراتژيك سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان  

۹۷/۰۵/۱۴

 

دستگاه خود دريافت پسماند خشك ( RVM) - برخي صفحات موجود نميباشد جهت دريافت كامل گزارش به سازمان مراجعه نمائيد

 ۹۷/۰۵/۲۳

توضيحات و مقايسه دستگاه هوادهي كمپوست - برخي صفحات موجود نميباشد جهت دريافت كامل گزارش به سازمان مراجعه نمائيد

 ۹۷/۰۵/۲۳

مخازن زير زميني پسماند - برخي صفحات موجود نميباشد جهت دريافت كامل گزارش به سازمان مراجعه نمائيد

 ۹۷/۰۵/۲۳