نظر شما در مورد طراحی وبسایت جدید سازمان مدیریت پسماند چیست؟

عالی
40% (74 رای)
خوب
26% (49 رای)
ضعیف
34% (62 رای)
تمام آرا: 185