نظر شما در مورد طراحی وبسایت جدید سازمان مدیریت پسماند چیست؟

عالی
42% (63 رای)
خوب
27% (40 رای)
ضعیف
31% (46 رای)
تمام آرا: 149