نظر شما در مورد طراحی وبسایت جدید سازمان مدیریت پسماند چیست؟

عالی
34% (234 رای)
خوب
19% (134 رای)
ضعیف
47% (326 رای)
تمام آرا: 694