نظر شما در مورد طراحی وبسایت جدید سازمان مدیریت پسماند چیست؟

عالی
39% (79 رای)
خوب
25% (51 رای)
ضعیف
36% (72 رای)
تمام آرا: 202