نظر شما در مورد طراحی وبسایت جدید سازمان مدیریت پسماند چیست؟

عالی
41% (383 رای)
خوب
19% (173 رای)
ضعیف
40% (377 رای)
تمام آرا: 933