نظر شما در مورد طراحی وبسایت جدید سازمان مدیریت پسماند چیست؟

عالی
39% (324 رای)
خوب
18% (152 رای)
ضعیف
42% (349 رای)
تمام آرا: 825