نظر شما در مورد طراحی وبسایت جدید سازمان مدیریت پسماند چیست؟

عالی
35% (115 رای)
خوب
23% (75 رای)
ضعیف
42% (139 رای)
تمام آرا: 329