نظر شما در مورد طراحی وبسایت جدید سازمان مدیریت پسماند چیست؟

عالی
42% (450 رای)
خوب
19% (206 رای)
ضعیف
39% (426 رای)
تمام آرا: 1082