نظر شما در مورد طراحی وبسایت جدید سازمان مدیریت پسماند چیست؟

عالی
34% (204 رای)
خوب
21% (127 رای)
ضعیف
46% (277 رای)
تمام آرا: 608