ایده کاپ نهم

ایده کاپ نهم :

مدیریت پسماند در خانه ، مدرسه و شهر با ایده ها و طرح های دانش آموزان

لينك تماشای ويدئوهای درسگفتار «نوجوان مُشکل­ گشا»

راهنمای گام به گام تصمیم­ گیری و حل مساله (ویژه نوجوانان)

با تدریس: دکتر حامد صفایی­پور

یکشنبه 13 تیر 1400 09:05