• شنبه 29 شهریور 1399 12:4626

پوستر اینفوگرافیک پسماند ( پویش مدیر شو)

مجموعه اینفوگرافیک های تهیه شده در قالب طرح مدیرشو، به طور ادواری در مدارس منتشر خواهند شد و دانش آموزان پس از مطالعه محتوا و  پاسخ دادن به سوالات چهارگزینه ای انتهای پوستر، در قرعه کشی هدایای ویژه سازمان شرکت خواهند کرد. موضوعات این پوسترهای اینفوگرافیک عبارتند از پسماند تر، شیشه، فلز، پلاستیک، کاغذ، جزء ویژه، ظروف یکبار مصرف و ... در حال حاضر این اینفوگرافیک ها تکمیل شده است

 

طی این طرح 9عنوان اینفوگرافی به صورت پوستری در دبیرستان های دوره اول و دوم نصب شده و در هر مرحله دانش آموزان با شرکت در مسابقه انتهای اینفومسابقه، ضمن کسب آگاهی های لازم، می توانند از جوایز نفیس بهره مند شوند. هم اکنون مراحل طراحی این اینفوگرافیک ها به پایان رسیده و به زودی طرح مدیرشو که در صدد آموزش اصول مدیریت پسماند به نوجوانان است وارد فاز اجرایی شود.

پسماند.jpg