دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز به میزبانی دانشگاه اصفهان

با توجه به روند روز افزون مخاطرات زیست محیطی و توجه مردم و مسوولین کشور به چالش های زیست محیطی، دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه اصفهان برگزار می گردد.

شنبه 27 آوریل 2019 17:28