• دوشنبه 25 تیر 1397 08:3534

معرفي سازمان

معرفي سازمان

معرفی سازمان

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداريها و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵/۳/۱ و ماده ۱۰ قانون مديريت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ تاسيس گردیده و وابسته به شهرداري اصفهان مي باشد، داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري است و مطابق با مفاد و مواد اين اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب اداره مي شود.

تبصره:در صورتي كه توانمنديهاي تخصصي سازمان مازاد بر نياز شهرداري باشد، سازمان مي تواند با رعايت قوانين و مقررات به ساير شهرداريهاي كشور، سازمان ها و شركت هاي وابسته آن ها و در اولويت بعدي به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، خدمات ارائه نمايد. ارائه خدمات بايد با موافقت هيأت مديره سازمان و بر اساس آيين نامه هايي كه به تصويب شوراي سازمان مي رسد صورت پذيرد.

.:جهت اطلاع از شرح کامل خدمات سازمان کلیک نمائید:.

isuzu_resize.jpg

IMG_2782_resize.jpg

IMG_4796_resize.JPG

IMG_4820_resize.JPG

azmayeshgah (1)_resize.jpg

IMG_8027_resize.JPG

khate sevom tafkik_resize.jpg

semiteriler (2)_resize.jpg

sarande l3_resize.jpg

karvash_resize.jpg

khate sevom tafkik (3)_resize.jpg

IMG_4884_resize_1.JPG