دوشنبه 04 مرداد 1400 13:0100
یکشنبه 23 خرداد 1400 08:3619

در شهر اصفهان از سال ۱۳۸۱ تا کنون دفع پسماندهای ساختمانی و عمرانی در محل گردنه زینل انجام می شود. در حال حاضر روزانه حدود ۴۰۰۰ تن پسماند ساختمانی در این سایت دریافت می گردد که این پسماندها توسط پیماتکار مربوطه در محل سایت، ساماندهی می شوند. به منظور مدیریت هرچه بهتر این حجم عظیم از پسماندها، سازمان مدیریت پسماند اصفهان در نظر دارد با همکاری سایر سازمان ها و بخش های مربوطه در شهرداری، مدیریت کامل پسماندهای ساختمانی از محل تولید تا محل دفع نهایی را اجرایی نماید.

دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 15:5923
دوشنبه 18 آذر 1398 07:3421
چهارشنبه 01 آبان 1398 12:0829

صفحه‌ها