• Wed, 05/15/2019 - 13:16

شرح وظایف معاونت فنی و پردازش

 

شرح وظایف حوزه معاونت فنی و پردازش

               وظایف حوزه معاونت فنی و پردازش در سازمان مدیریت پسماند در 4 واحد کارخانه کود آلی، صنایع تبدیلی،سایت های دفن و واحد فنی و مهندسی تقسیم شده است . هر کدام ازاین واحدها با بهره گیری از کارشناسان و منابع انسانی مجرب وظایف تعریف شده خود را تحت مدیریت معاون فنی و پردازش سازمان انجام می دهند که در ذیل به مختصری از شرح وظایف هر واحد اشاره می شود.

    1. واحد کارخانه کود آلی :

 

روزانه حدود 1000 تن پسماند تر شهر اصفهان و شهرهای اطراف آن جهت انجام عملیات پردازش وارد کارخانه می شود. کارخانه کود آلی با بهره گیری از 3 خط پردازش و تجهیزات وابسته به آن و همچنین با بهره گیری از ناوگان حمل و نقل مجهز عملیات پردازش این حجم پسماند تر را بصورت روزانه انجام می دهد. بدین منظور فرایندهای پشتیبان نظیر تعمیر و نگهداری، انبار،باسکول با بهره گیری از منابع انسانی مجرب خدمات لازم را بصورت روزانه به کارخانه ارایه می نمایند. حاصل عملیات پردازش بطور متوسط در روز تولید حدود 150 تن کود کمپوست از بخش آلی پسماند،استحصال 15 تن مواد قابل بازیافت از بخش غیر آلی پسماند و تولید حدود 500 تن ریجکت دفنی پسماند تر میباشد. 

IMG_7278_0.JPG

    1. واحد صنایع تبدیلی

        هدف از ایجاد این واحد مدیریت چرخه بازیافت مواد می باشد. سازمان با بهره گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام به راه اندازی صنایع تبدیلی مواد استحصال شده از روی خطوط پردازش نظیر پت و نایلون نموده است. در صورت تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی امکان ایجاد سایر صنایع تظیر بازیافت لاستیک، بازیافت پسماندهای الکتریک و الکترونیک و پسماندهای ساختمانی  می باشد.  

IMG_7299_0.JPG

    1. سایت های دفن

عملیات دفن روزانه حدود 4000 تن پسماند ساختمانی شهر اصفهان و شهرهای اطراف آن در سایت  گردنه زینل انجام می شود. عملیات دفن با بهره گیری از دو دستگاه بولدوزر و به صورت تمام وقت انجام می شود. کار دفن روزانه حدود 500 تن ریجکت پسماند تر و همچنین 15 تن پسماند پزشکی نیز در سایت شرق انجام می شود.

IMG_7256_0.JPG

    1. واحد فنی و مهندسی

کار پشتیبانی فنی از کلیه فعالیت ها و پروژه های فنی داخل سازمان بر عهده این واحد است. این واحد با بهره گیری از کارشناسان مجرب در حوزه های برق،مکانیک، شیمی ، ایمنی و بهداشت، میکروبیولوژی و متالورژی کلیه فعالیت های فنی اعم از طراحی و نظارت بر ساخت تجهیزات خطوط پردازش ، نظارت بر عملیات تعمیر و نگهداری و نظارت بر پروژه های عمرانی ، نظارت بر فرایند تولید کود و تصفیه پساب انسانی را بر عهده دارد.

 

        8786546-Drawing-detail-and-drawing-tools-Stock-Photo-engineering-drawing-technical.jpg