برگزاری مسابقه عكاسي با موضوع پاكيزگي شهر در ايام سوگواري سالار شهیدان
سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان با همكاري اداره خدمات شهري برگزار ميكند   مسابقه عكاسي با موضوع پاكيزگي شهر در ايام سوگواري  "نذر_پاكيزگي"
یکشنبه 25 شهریور 1397 18:2404