تلاش برای دست‌یابی به شهری بدون دفن پسماند

علی دهنوی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: مشارکت شهروندان برای رسیدن به هدف "کمترین دفن زباله " مهمترین دغدغه سازمان مدیریت پسماند است؛ اگر شهروندان با تفکیک مناسب پسماندتر و خشک از مبدأ با مدیریت شهری و این سازمان همکاری کنند، حجم پسماند ورودی به تاسیسات پردازش کاهش یافته و هزینه‌های دفن پسماند کاهش می‌یابد.

یکشنبه 23 دی 1397 18:5627
كسب رتبه برتر ما بين سازمانهاي شهرداري توسط سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان طبق ارزيابي عملكرد منطبق بر شاخصهاي سنجش پذير در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۷ كه توسط شهرداري اصفهان انجام گرفت سازمان مديريت پسماند موفق به كسب عنوان برتر گرديد.

پنجشنبه 01 آذر 1397 17:0012
سرنوشت زباله‌هاي شهر

به گزارش خبرنگار ايمنا، همه نيازهاي يك انسان از خوراك و پوشاك گرفته تا درمان، خريد و تفريح همگي پسماندهايي را به محيط اطراف اضافه مي‌كند. اين پسماندها غالبا بدبو، آلوده و حتي عفوني است، بنابراين بايد به سرعت از محل زندگي دور شود. بديهي است هرچه تعداد نفرات ساكن در شهر بيشتر باشد، مقدار زباله‌ها نيز بيشتر خواهد بود و براي دفع، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و منسجم‌تري است.

شنبه 24 شهریور 1397 15:0137
بازديد اعضاء شوراهاي اسلامي شهرهاي استان مازندران از سازمان

درابتداي اين بازديد توضيحات كلي درباره چگونگي جمع­ آوري پسماند تر و خشك در شهر اصفهان ارائه شد و در ادامه از ايستگاه هاي ثابت جمع آوري پسماند خشك، مركز پردازش پسماند خشك و كارخانه پردازش پسماند و توليد كود آلي بازديد به عمل آمد. همچنين در برنامه بازديد از كارخانه پردازش پسماند و توليد كود آلي، برنامه هاي آموزشي و فرهنگ شهروندي به صورت كامل براي بازديد كنندگان تشريح و جلسه اي با حضور مدير عامل سازمان و معاون محترم اداري و مالي برگزار گرديد.

شنبه 13 مرداد 1397 14:0141