• سه شنبه 11 خرداد 1400 13:1115
معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد؛

کسب نشان ۳ستاره تعالی سازمانی توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

کسب نشان ۳ستاره تعالی سازمانی توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از کسب نشان 3 ستاره در زمینه ارزیابی تعالی سازمانی در سال 1399 توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد.

به گزارش الماس؛ فرشاد مستأجران توضیح داد: الگوی تعالی سازمانی نگاهی رو به آینده دارد و سازمان را برای بهینه سازی فرآیندها و به روزرسانی فعالیت ها با هدف بهبود نتایج و توسعه و توانمندسازی منابع ارتقاء می دهد.

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: عملکرد سازمان مدیریت پسماند در سال های اخیر تلاش نموده مبتنی بر الگوی تعالی سازمانی حرکت کرده و بر این باور بوده که در اجرای کلیه پروژه ها اعم از زیرساختی، توسعه ای و فرهنگی و اجرایی از آغاز تا انتها فرآیندها را به درستی طراحی و اجرا نماید تا هر پروژه به خروجی مطلوب و دستاورد مورد انتظار منتج گردد.

مستاجران با اشاره به این که سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان موفق به کسب نشان ۳ ستاره در ارزیابی صورت گرفته شد، افزود: این نشان در راستای نتایج حاصل از جلسات ارزیابی توسط تیم های ارزیاب و بررسی جزییات فرآیندهای سازمان مدیریت پسماند در حوزه های مختلف به سازمان اهدا شده است و امید آن می رود با اقدامات صورت گرفته در زمینه برنامه ریزی و نگاه استراتژیک به فعالیت های سازمان، ضمن ارتقاء آن در مسیر تعالی حرکت رو به رشد خود را ادامه دهد.

وی در خصوص دلایل اعطای این نشان به سازمان نیز توضیح داد: عملکردهای مثبتی همچون شناسایی و تحلیل ذی نفعان در ادوار مختلف، تهیه و تدوین مدل بوم کسب و کار، نظرسنجی مستمر از ذی نفعان و پرسنل سازمان و تحلیل آن و ایجاد کانال های ارتباطی جهت ارتقا کیفیت خدمات، سبب شده تا عملکرد سازمان در الگوی تعالی سازمانی مورد توجه قرار بگیرد.

فرشاد مستأجران افزود: مطابق با گزارش بازخورد تعالی سازمانی، مدیریت فرآیندها با استفاده از سیستم ها و سامانه های به روز از جمله سامانه مدیریت پسماندهای ساختمانی، نظرسنجی و نیازسنجی مستمر، گسترش تولیدات آموزشی و فرهنگسازی برای گروه های مختلف، راه اندازی فرهنگستان پسماند و اقداماتی از این دست از جمله نقاط قوت سازمان شناسایی شده که مجموعاً به ارتقای تعالی سازمانی منجر شده اند.

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به تأثیر تعالی سازمانی در استانداردسازی رویه فعالیت ها در مجموعه های مدیریت شهری اضافه کرد: مدیریت شهری اصفهان بر این باور است که مدیران باید علاوه بر داشتن اهداف و چشم‌اندازهای روشن، استراتژی های خود را تدوین کرده تا بر مبنای آن بتوانند مأموریت‌های خود را به بهترین شکل انجام دهند و به صورت مستمر ارزیابی و پایش را در دستور کار خود قرار داده تا با تعریف اقدامات اصلاحی و پروژه های بهبود به رشد و ارتقای سازمان کمک کنند و فرایند تعالی سازمانی زمینه را برای بروز این فرصت در جهت دستیابی به اهداف فراهم می آورد.