• یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 17:3311
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

کاهش ۱۳ درصدی دفن پسماند

 کاهش ۱۳ درصدی دفن پسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه خطوط جدید پردازش پسماند با تلاش مهندسان و پیمانکاران داخلی ایجاد شده است، گفت: برای اجرای این خطوط ۳۷۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۵۰ درصدی بازده پردازش پسماند اضافه خواهد کرد و شاهد کاهش ۱۳ درصدی دفن پسماند خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، رحیم محمدی امروز _یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰_ در آئین بهره برداری از پروژه‌های شاخص سازمان مدیریت پسماند شهرداری با هزینه‌ای بالغ بر ۴۹۰ میلیارد ریال اظهار کرد: ظرف ۲۰ روز آینده مجموعه پروژه‌های شهری سازمان مدیریت پسماند نیز افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به احداث خطوط جدید پردازش پسماند تر افزود: با توجه به اینکه خطوط قدیمی عمری ۳۰ ساله داشت، با استفاده از تکنولوژی‌های نوین خطوط جدید راه اندازی شد که افزایش ۵۰ درصدی بازده پردازش پسماند، مناسب سازی محیط کار جهت ارتقای کرامت انسانی و بهبود کیفیت خوراک مورد نیاز در تکنولوژی‌های نوین مانند هاضم و پیرولیز همچنین بهبود مرغوبیت کود آلی را به همراه دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه خطوط جدید با تلاش مهندسان و پیمانکاران داخلی ایجاد شده است، گفت: برای اجرای این خطوط ۳۷۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۵۰۰ تن به ظرفیت پردازش پسماند  اضافه خواهد کرد و شاهد کاهش ۱۳ درصدی دفن پسماند خواهیم بود.

وی با اشاره به اجرای لاگون‌ها و کانال‌های شیرابه با صرف اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال گفت: ساماندهی و توسعه لاگون‌های تخریبی و کانال‌های شیرابه پایانی بر تخریب خاک و آب ناشی از شیرابه و گامی بزرگ در کنترل و تصفیه شیرابه است که توسعه سایت‌های توده‌ریزی به میزان ۹ هکتار، خاک‌ریزی به میزان ۳۰ هزار مترمکعب را داشته است.

محمدی ادامه داد: در این راستا ۷۰۰ متر کانال کشی انجام شده تا کل شیرابه که بین ۱۰ تا ۳۰ مترمکعب است، به لاگون‌های انتهایی سرریز شود که با این اقدام هیچ عارضه زیست محیطی در بحث شیرابه و روان‌آب‌های کارخانه نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه برای آماده سازی کانال‌ها و لاگون‌ها پنجاه میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: کانال‌ها در شرایط بسیار سخت و در زمان کرونا و اوج آلودگی‌ها حفر شده که در مدیریت شیرابه بسیار اثرگذار است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به ساماندهی و توسعه سایت‌های توده‌ریزی گفت: از اهداف و دستاوردهای این پروژه جلوگیری از تخریب خاک و آب و افزایش راندمان کود آلی حاصل از پسماند است که با صرف اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال عملیاتی شد.

وی از ساماندهی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماندهای ساختمانی خبر داد و تأکید کرد: با این اقدام پسماندهای ساختمانی از نقطه تولید تا محل دفع نهایی ساماندهی و از تخلفات خودروهای حمل پسماندهای ساختمانی جلوگیری می‌شود در این راستا بستر لازم برای استقرار سیستم بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی صورت می‌گیرد.