• دوشنبه 19 مهر 1400 14:1355
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مطرح کرد:

کاهش مصرف پلاستیک در چارچوب قوانین، ابزارها و زیرساخت‌ها

کاهش مصرف پلاستیک در چارچوب قوانین، ابزارها و زیرساخت‌ها

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر لزوم طراحی و اجرای اقدامات راهبردی در راستای کاهش مصرف پلاستیک تاکید کرد.

رحیم محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اقداماتی که در برنامه‌های یک‌ساله کارگروه‌های کمیته کاهش مصرف پلاستیک تدوین می‌شود باید سنجه‌پذیر باشد و مردم نیز بتوانند آنها را لمس کنند و تنها در این صورت شاهد تبعات مثبت فرهنگی آن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه کارگروه‌ها باید به صورت شبکه‌ای زنده و پویا عمل کنند، افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که مصرف پلاستیک برای شهروندان توجیه اقتصادی نداشته باشد و در مقابل مشوق‌هایی برای عدم مصرف پلاستیک در نظر گرفته شود تا در ادامه با این راهبرد و در چارچوب قوانین، ابزارها و زیرساخت‌ها بتوانیم شاهد تعمیم فرهنگ کاهش مصرف پلاستیک در لایه‌های مختلف اجتماعی و شهروندی باشیم.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه این اقدامات در کنار قوانین و زیرساخت‌های دیگر مؤثر خواهد بود، ادامه داد: لازم است از فعالیت‌های جزیره‌ای پرهیز شود تا در قالب تعامل و همکاری بین کارگروه‌ها به پیشنهادات و اقدامات پخته و تخصصی برسیم.

محمدی با تأکید بر اهمیت سرعت بخشی در اجرای اقدامات تدوین شده توسط کارگروه‌های مختلف، اظهار امیدواری کرد: با عبور از مرحله فعلی و شروع فاز عملی اقدامات بتوانیم در آینده نزدیک گزارش خوبی از عملکرد کارگروه‌ها دریافت کنیم و تداوم فعالیت‌های این ستاد با توسعه ارتباط بین بخشی و فارغ از جابه‌جایی مدیران به نتایج خوبی برای شهر و شهروندان منتهی شود.