• پنجشنبه 16 مرداد 1399 13:3949

پیام مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به مناسبت روز خبرنگار

پیام مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به مناسبت روز خبرنگار

در رگ های حیات اجتماعی، آگاهی و بصیرت ضربان دارد و چه شریفند انسان هایی که این آگاهی و دانایی را از چشمه سار زلال صداقت و شفافیت به شریان جامعه وارد می کنند.

 

در رگ های حیات اجتماعی، آگاهی و بصیرت ضربان دارد و چه شریفند انسان هایی که این آگاهی و دانایی را از چشمه سار زلال صداقت و شفافیت به شریان جامعه وارد می کنند. خبرنگاران به عنوان سفیران آگاهی، با عمل به این رسالت، به بینش جامعه عمق می بخشند و آنان را در مسیر شکوفایی قرار می دهند. منش خبرنگاران با مسئولیت حرفه ای شان گره خورده و با انصاف در تولید خبر، از اعتماد مردم صیانت می کنند تا مسیر تنویر افکار عمومی در کمال صحت و صداقت رقم بخورد. یقیناً این منش متعالی شایسته قدردانی است و لذا در آستانه 17 مردادماه، مصادف با شهادت شهید صارمی و گرامیداشت مقام خبرنگار، این روز را به این جامعه شریف و فهیم؛ سنگربانان عرصه آگاهی و معرفت تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

امید واثق دارم، همت فعالان عرصه رسانه به عنوان پویندگان راه راست قلمان روزگار، دائمی و پرقدرت باشد و در این مسیر هیچ نسیمی توان خمودن جوانه حق و حقیقت را نداشته باشد.

 

 رحیم محمدی؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان