• شنبه 07 تیر 1399 15:0520
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از پلمب ۱۰ انبار غیرمجاز نگهداری پسماند خشک و جمع‌آوری ۱۳ تن بار ذخیره شده آن‌ها خبر داد.

پلمب و جمع‌آوری کالای انبارهای غیرمجاز پسماند در اصفهان

پلمب و جمع‌آوری کالای انبارهای غیرمجاز پسماند در اصفهان

محمد منوچهری معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند، با بیان اینکه خرداد ماه سال جاری تعداد ۳۱ فقره اخطار برای انبارهای متخلف صادر و ۱۰ انبار نیز به طور کامل پلمب شد، اظهار کرد: از این تعداد، موجودی کالاهای هشت انبار غیرمجاز جمع‌آوری شده و به شش انبار دیگر همچنین یک واحد منزل مسکونی متخلف و دو مغازه که محل دپوی پسماند خشک بود، فرصت ۱۰ روزه‌ای جهت جمع‌آوری کالاهای این انبارها داده شده است.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از پلمپ 10انبار غیرمجاز نگهداری پسماند خشک و جمع آوری 13تن بار که به صورت غیرمجاز در خردادماه سال جاری ذخیره شده بود، خبر داد.

محمد منوچهری با اعلام این خبر اظهار کرد: در خرداد ماه سال جاری تعداد 31 فقره اخطار پلمپ برای انبارهای متخلف صادر و 10 انبار نیز به طور کامل پلمپ شده است.

وی ادامه داد: تعداد 8 انبار غیرمجاز هم جمع آوری شده وبه 6 انبار دیگر به علاوه یک واحد منزل مسکونی متخلف و 2مغازه که محل دپوی پسماند خشک بوده اند، فرصت 10 روزه ای جهت جمع آوری انبارهای خود گرفته اند که هنوز این مهلت به اتمام نرسیده است.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در مورد برخورد با عوامل غیرمجاز در این زمینه هم توضیح داد: در مجموع مقدار 13 تن پسماند خشک از طریق عوامل بازرسی و نظارت سازمان شناسایی و توقیف شده و به منظور جلوگیری از فعالیت مجدد عوامل غیر مجاز  تعداد 50 تعهد محضری و تعداد 10 تعهد سازمانی از خودروهای دوره گرد اخذ شده است.

منوچهری همچنین به ارزیابی تماس های شهروندان با سامانه 137 شهرداری اصفهان نیز توضیح داد: بر اساس آمارهای استخراج شده، تعداد 282 پیام از سوی شهروندان در این سامانه ثبت و از طریق کارشناسان نظارت و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته و ایراد نیز مرتفع شده است که تعداد 8 پیام اعلام رضایت از سوی شهروندان، گویای بخشی از این خدمات است.

معاون اجرایی سازمان در رابطه با نحوه همکاری شهروندان در حوزه مدیریت پسماند به منظور حذف چرخه های غیرمجاز، توضیح داد: مادامی که شهروندان پسماندهای خشک را به درستی جداسازی کرده و تحویل عوامل مجاز شامل ایستگاه های بازیافت و خودروهای مجاز جمع آوری پسماند خشک دهند، شاهد فعالیت عوامل غیرمجاز و دوره گرد ها نخواهیم بود و این افراد زمانی فعالیت می کنند که شهروندان بی توجه به مسئولیت شهروندی خود اقدام به پراکنده سازی پسماندهای خشک در معابر و یا همکاری با عوامل غیر مجاز کنند.