• شنبه 18 اردیبهشت 1400 13:0739

پروژه توسعه و اصلاح سکوی انتقال پسماند تر در اصفهان کلید خورد

پروژه توسعه و اصلاح سکوی انتقال پسماند تر در اصفهان کلید خورد

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه و اصلاح سکوی انتقال پسماند تر با بودجه‌ای معادل ۴۰ میلیارد ریال در منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان خبر داد.

محمد بدیعی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: طبق برنامه زمانبندی، این پروژه در مدت پنج ماه به اتمام می‌رسد و پیش بینی شده شهریور ماه سال‌جاری بهره‌برداری شود.

وی در تشریح اهداف و دستاوردهای پروژه توسعه و اصلاح سکوی انتقال پسماند تر، افزود: ارتقای فرآیند جمع‌آوری و پردازش پسماند، کاهش دفن، رسیدن به توسعه پایدار در فرآیندها و اقدامات مربوط به مدیریت پسماند، ایجاد درآمد پایدار سازمانی و افزایش شاخص تفکیک پسماند در سکوها از جمله اهداف متصور شده برای این پروژه است.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تصریح کرد: در صورت اجرای این پروژه می‌توان امیدوار بود دستاوردهایی همچون جلوگیری از دفن ۱۵۰ تن پسماند خارج از نوبت و انتقال به کارخانه پردازش و بالطبع افزایش تولید کود کمپوست و کاهش مخاطرات زیست محیطی آن محقق شود.

وی با بیان اینکه پروژه‌های سازمان همراه با مشارکت شهروندی نتیجه‌بخش خواهند بود، ادامه داد: جمع‌آوری و انتقال پسماندها جهت پردازش علاوه بر زیرساخت‌های عمرانی نیازمند همکاری شهروندان در رعایت زمان بیرون‌گذاری پسماند است تا ضمن داشتن شهری پاکیزه و زیباتر، امکان بازیافت و بهره‌وری از این پسماندها فراهم شود و با تولید کود کمپوست از آسیب‌های پسماند برای محیط زیست شهری بکاهیم.