• سه شنبه 10 فروردین 1400 11:2746

مکانیزه‌سازی تولید، ثبت و ارائه آمارها در سازمان مدیریت پسماند اصفهان

مکانیزه‌سازی تولید، ثبت و ارائه آمارها در سازمان مدیریت پسماند اصفهان

معاون برنامه‌ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از اجرای پروژه مکانیزاسیون فرآیند تولید، ثبت و ارائه آمار و اطلاعات در مبادی تولید آمار سازمان مدیریت پسماند خبر داد.

فرشاد مستأجران در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: امروزه آمار مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، حال و برنامه‌ریزی برای آینده است و بر همین اساس نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت در هر سازمانی محسوب می‌شود که هرچه صحت آن بیشتر و دخالت انسانی در تولید آن کمتر باشد، قابل اعتماد تر خواهد بود.

وی افزود: در همین راستا و با توجه به نقش تعیین کننده آمار و اطلاعات در تصمیمات مدیریتی در جهت نیل به اهداف سازمان، پروژه‌ای تحت عنوان مکانیزاسیون فرآیند تولید، ثبت و ارائه آمار و اطلاعات در مبادی تولید آمار، تعریف شده و به انجام رسید.

معاون برنامه‌ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: در این جهت تجهیز سخت افزاری و نرم‌افزاری مرکز پردازش پسماند خشک، کارخانه کود آلی، معدن و سایت پسماند شرق با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد ریال و در مدت زمان سه ماه کاری، صورت گرفت که شامل ایجاد لینک شبکه رایانه‌ای، خرید نرم افزار و سخت افزار و همچنین بکارگیری سامانه‌های مدیریت تولید آمار و گزارشات مدیریتی بوده است.

وی در خصوص شیوه ثبت و تحلیل آمار و اطلاعات پیش از استقرار این سامانه، تصریح کرد: تا قبل از اجرای این پروژه آمار و اطلاعات تولیدی اغلب به صورت دستی و بدون داشتن فرآیند مکانیزه مشخص ثبت و تهیه می‌شد، اما با اجرای این پروژه میزان دخالت انسانی در فرآیند تولید آمار و ارائه گزارش‌های مدیریتی به حداقل خواهد رسید و صحت آمارها و اطلاعات حاصل از آن افزایش می‌یابد؛ همچنین تمام آمارهای سازمان به صورت برخط و با دقت و صحت بالا در اختیار خواهد بود.

مستأجران گفت: کلیه مدیران شهری قادر خواهند بود این آمار را بر اساس سطوح دسترسی از طریق سامانه صدف بر روی تلفن همراه خود به صورت لحظه‌ای رصد کنند.