• یکشنبه 25 اسفند 1398 12:1046
توزیع مواد گندزدا ویژه سطوح در میان سازمان‌ها و مناطق شهرداری اصفهان

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از توزیع حدود هزار بسته ماده هیپوکلریت کلسیم جهت تهیه محلول گندزدای سطوح، در میان برخی سازمان ها، معاونت های خدمات شهری و شهرداری های مناطق ۱۵گانه اصفهان به منظور پیشگیری از شیوع کرونا خبر داد

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از توزیع حدود هزار بسته ماده هیپوکلریت کلسیم جهت تهیه محلول گندزدای سطوح، در میان برخی سازمان ها، معاونت های خدمات شهری و شهرداری های مناطق ۱۵گانه اصفهان به منظور پیشگیری از شیوع کرونا خبر داد

احمدرضا تقی‌پور در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: یک بسته ۳۰ گرمی هیپوکلریت کلسیم پس از حل شدن در ۲۰ لیتر آب می‌تواند یک محلول مناسب برای گندزدایی سطوح و با قابلیت کشتن ویروس‌ها از جمله ویروس خطرناک کرونا تولید کند و به صورت روزانه مورد استفاده قرار بگیرد.

وی ادامه داد: این بسته‌ها در اوزان استاندارد تهیه شده و در اختیار سازمان‌هایی از قبیل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، نوسازی و بهسازی و معاونت‌های خدمات شهری قرار گرفته است.

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه این محلول صرفاً برای گندزدایی سطوح کاربرد دارد، افزود: برای ضدعفونی سطوح مانند میز، کف، درها و … می‌توان به صورت روزانه این محلول را آماده و استفاده کرد، اما دو نکته حائز اهمیت در تهیه این محلول باید مد نظر قرار بگیرد، مورد اول اینکه نباید برای تهیه آن از آب گرم استفاده کرد زیرا باعث آزاد شدن گاز کلر می‌شود و مورد دوم اینکه این محلول باید به صورت روزانه تهیه شود.

وی با اشاره به غلظت این محلول نیز عنوان کرد: هیپوکلریت کلسیم پس از محلول شدن در مقدار آب تعیین شده، محلول یک دهم درصد از این ماده را به دست می‌دهد که می‌تواند برای گندزدایی سطوح به طور روزانه مورد استفاده قرار گیرد.

تقی‌پور در مورد کاربردهای این محلول، گفت: استفاده کنندگان از محلول هیپوکلریت کلسیم باید بداند این محول تنها در گندزدایی سطوح کاربرد دارد و نمی‌تواند برای ضدعفونی دست و بدن و یا گیاهان به کار برده شود.