• شنبه 08 خرداد 1400 13:4002

مدیریت پسماند با رویکرد نوین

مدیریت پسماند با رویکرد نوین

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: در دنیای امروز پسماند را باید به عنوان یک سرمایه نگاه کرد بنابراین لازم است فرآیندهای مدیریت پسماند با رویکرد استفاده از تکنولوژی‌های جدید انجام شود.

رحیم محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی شهرداری‌ها مدیریت پسماندهای شهری است از این رو متناسب با رشد جمعیت و نیازهای جدیدی که در این حوزه احساس می‌شد برنامه‌ریزی‌هایی برای مدیریت بهتر پسماندها در کلانشهرها انجام شده است.

وی افزود: شهرداری اصفهان از دیرباز در ارتباط با مدیریت پسماند برنامه‌های خوبی را آغاز کرده و با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده اقدامات ارزنده‌ای را در کارنامه عملکردی خود ثبت کرده و در حوزه پسماند پیشتاز بوده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان این که در شهر اصفهان روزانه حدود یک‌هزار تن پسماند تر و حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن پسماند خشک تولید می‌شود، تصریح کرد: در خصوص جمع‌آوری پسماندها از دیرباز ساختاری در شهر اصفهان ایجاد شده و بر اساس نظم تعریف شده‌ای پسماندها جمع آوری می‌شده، اما واقعیت این است که در دنیای امروز پسماند را باید به عنوان یک سرمایه نگاه کرد بنابراین باید فرآیندها با رویکرد استفاده از تکنولوژی‌های جدید انجام شود.

وی با اشاره به پروژه‌های بهره‌برداری شده سازمان مدیریت پسماند شهرداری در روزهای اخیر، ادامه داد: اهداف و مأموریت‌هایی برای سازمان مدیریت پسماند تعریف شده که مهمترین آن در راستای ارتقای زیست‌پذیری شهر اصفهان در افق برنامه اصفهان ۱۴۰۵ است.

محمدی گفت: با توجه به این که خطوط قدیمی پردازش پسماند عمری ۳۰ ساله داشت، با استفاده از تکنولوژی‌های نوین خطوط جدید راه‌اندازی شد که افزایش ۵۰ درصدی بازده پردازش پسماند، مناسب‌سازی محیط کار جهت ارتقای کرامت انسانی و بهبود کیفیت خوراک مورد نیاز در تکنولوژی‌های نوین مانند هاضم و پیرولیز همچنین بهبود مرغوبیت کود آلی را به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این خطوط ۳۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است که ۵۰۰ تن به حجم تولید کود کمپوست اضافه خواهد کرد و شاهد کاهش ۱۳ درصدی دفن پسماند خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای لاگون‌ها و کانال‌های شیرابه با صرف اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال گفت: ساماندهی و توسعه لاگون‌های تخریبی و کانال‌های شیرابه، پایانی بر تخریب خاک و آب ناشی از شیرابه و گامی بزرگ در کنترل و تصفیه شیرابه است که توسعه سایت‌های توده‌ریزی به میزان ۹ هکتار و خاکریزی به میزان ۳۰ هزار مترمکعب را داشته است.

وی ادامه داد: در این راستا ۷۰۰ متر کانال کشی شده تا کل شیرابه که بین ۱۰ تا ۳۰ مترمکعب است به لاگون‌های انتهایی سرریز شود که با این اقدام هیچ عارضه زیست محیطی در بحث شیرابه و روان‌آب‌های کارخانه نخواهیم داشت.

محمدی با بیان اینکه برای آماده سازی کانال‌ها و لاگون‌ها پنج میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: کانال‌ها در شرایط بسیار سخت و در زمان شیوع کرونا و اوج آلودگی‌ها حفر شده که در مدیریت شیرابه بسیار اثرگذار است.

وی با اشاره به ساماندهی و توسعه سایت‌های توده‌ریزی گفت: از اهداف و دستاوردهای این پروژه جلوگیری از تخریب خاک و آب و افزایش راندمان کود آلی حاصل از پسماند است که با صرف اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال عملیاتی شد.