• یکشنبه 08 تیر 1399 08:5532
با حکم شهردار اصفهان "رحیم محمدی" به عنوان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان منصوب شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان منصوب شد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان منصوب شد

آقای مهندس رحیم محمدی به عنوان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان منصوب شد.

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند، در حکم "قدرت الله نوروزی" شهردار اصفهان آمده است: امید است با استفاده از همه توانمندی سرمایه‌های انسانی آن مجموعه، نهایت تلاش خود را با نگاه دقیق علمی و متکی بر روحیه خدمتگزاری، بر اساس وظایف مندرج در قانون مدیریت پسماند و سایر مأموریت‌های محوله در جهت بهبود خدمت‌رسانی به شهروندان و ارتقای سطح کیفی آن سازمان به کار بندید.

گفتنی است پیش از این "محمد صادقی" سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بود.