• شنبه 30 اسفند 1399 08:1838

غرفه های بازیافت اصفهان تا ۱۲ ظهر فعال است

غرفه های بازیافت اصفهان تا ۱۲ ظهر فعال است

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: امروز_شنبه ۳۰ اسفندماه ۹۹_ ایستگاه‌ها و غرفه‌های بازیافت اصفهان تا ساعت ۱۲ ظهر فعال است.

رحیم محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اطهار کرد: روز اول فروردین جمع آوری پسماند خشک انجام نمی‌شود و ایستگاه‌ها تعطیل است.

وی افزود: از روز دوم تا ششم فروردین فعالیت ایستگاه‌ها تا ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه خواهد بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: جمع آوری پسماند خشک از درب منازل طبق برنامه زمانبندی از دوم فروردین ماه خواهد بود.