• یکشنبه 15 فروردین 1400 08:3816

طراحی نظام مدیریت استراتژیک سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

طراحی نظام مدیریت استراتژیک سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: طرح نظام مدیریت استراتژیک عملکرد محور بر مبنای روش‌های نوین طراحی نظام مدیریت استراتژیک توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و با همکاری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به عنوان مجری و مشاور به پایان رسید.

فرشاد مستأجران در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: این پروژه بر مبنای روش‌های جدید سیستم محور طراحی شده است و چهار زیر سیستم مرتبط با آن به سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تحویل شده است و پس از این می‌تواند با اجرای چنین سیستمی تصمیمات استراتژیک خود را مبتنی بر روشی علمی، هدفمند و خلاق دریافت و اجرایی کند.

معاون برنامه‌ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص جزئیات اجرایی این پروژه، تصریح کرد: این پروژه در چهار زیر سیستم مدیریت عملکرد کسب و کار، تولید اهداف و چشم‌انداز، زایش استراتژی و تصمیم‌سازی طراحی شده است و به سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان کمک می‌کند تا بتواند از منابع مختلف زایش استراتژی شامل بهینه‌کاوی، مشکلات و موانع، ایده‌های خلاقانه و پاسخگویی به سوالات کلیدی کسب و کار، راهبردهایی واقعی و سریع استخراج کند.

وی با اشاره به هدف اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: هدف از پیاده‌سازی نظام مدیریت استراتژیک در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، جهت‌دهی و همسان‌سازی فعالیت‌های این سازمان در راستای اهداف توسعه‌ای از جمله کاهش سرانه تولید پسماند عادی شهری به عنوان یکی از اهداف مرتبط با کاهش آلودگی‌های زیست محیطی در سطح شهر اصفهان است.

مستأجران با اشاره به روند رو به بهبود در زمینه نظام مدیریت استراتژیک، افزود: همه ارکان این برنامه، قابل ارزیابی و بهبود مستمر است و امید است سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، با پیاده‌سازی این نظام در سازمان خود، بهره لازم را از پیاده‌سازی سیستمی که حاصل تحقیق و پژوهش متخصصان جهاد دانشگاهی است کسب کنند.