• دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 08:0103

خطوط جدید پردازش پسماند تر کارخانه کود آلی در آستانه بهره‌برداری

خطوط جدید پردازش پسماند تر کارخانه کود آلی در آستانه بهره‌برداری

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: به زودی خطوط جدید یک و دو پردازش پسماند تر کارخانه کود آلی مطابق با تکنولوژی روز دنیا افتتاح خواهد شد.

رحیم محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به پروژه‌های آماده افتتاح سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی ماه‌های گذشته، چند پروژه این سازمان در آستانه افتتاح است که مهمترین و راهبردی‌ترین آنها خطوط جدید یک و دو پردازش پسماند تر کارخانه کود آلی است.

وی با بیان اینکه پروژه خطوط یک و دو تا ۵۰ درصد، ظرفیت پردازش پسماند تر را افزایش داده و به حل مشکلات پسماند به لحاظ زیست محیطی و اقتصادی کمک خواهد کرد، افزود: این دو خط مطابق با تکنولوژی روز دنیا با حضور مدیران شهری افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: از ویژگی‌های خطوط جدید یک و دو پردازش پسماند تر کارخانه کود آلی استفاده از سیستم کاملاً مکانیزه برای کنترل خطوط و ایجاد محیط سالم و بهداشتی برای فعالیت کارگران فعال است.

وی پروژه مدیریت شیرابه کارخانه کود آلی به عنوان رفع کننده یکی از پارامترهای مضر زیست محیطی را از دیگر پروژه‌های آماده افتتاح سازمان مدیریت پسماند شهرداری اعلام کرد و گفت: این مشکل در سازمان مدیریت پسماند از طریق ایجاد کانال‌های بتنی به طول حدود ۷۰۰ متر حل شده است چرا که تمام شیرابه در این کانال‌ها جمع آوری و به لاگون‌های ایزوله انتقال یافته و به روش تبخیری حجم آن کاهش داده می‌شود تا اثرات زیست محیطی آن از بین رود.

محمدی با اشاره به سامانه مدیریت پسماند ساختمانی به عنوان پروژه‌ای استراتژیک، اظهار کرد: هفت هزار تن پسماند ساختمانی شهر از طریق این سامانه مدیریت شده و از تخلیه پسماندها در نقاط مختلف شهر جلوگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه پروژه ساماندهی و توسعه سایت‌های توده‌ریزی کود کمپوست به میزان ۹ هکتار با انجام ۳۰ هزار مترمکعب خاک‌ریزی، زیرسازی و آماده بهره‌برداری شده است، تصریح کرد: این پروژه در راستای بهبود فرآیندهای کارخانه پردازش پسماند باعث افزایش راندمان تولید کود، کاهش انتشار بو در محیط پیرامونی و مدیریت شیرابه خواهد شد.