• شنبه 24 شهریور 1397 14:4326

توليد برق از پسماند؛ در حالت انتظار

توليد برق از پسماند؛ در حالت انتظار

به گزارش ايمنا، با توجه به تغييرات اقليمي از جمله خشكسالي و بالا رفتن دماي هوا كه توليد و توزيع برق را بويژه در تابستان ها با مشكل مواجه كرده (امسال نيز شاهد خاموشي هاي زيادي بوديم) بهترين راه براي توليد برق و جبران كمبودهاي آن، روي آوردن به توليد انرژي از روش هاي نوين و دوستدار زيست محيط است كه ازجمله آن مي توان به توليد برق از پسماند، اشاره كرد.

به گزارش ايمنا، با توجه به تغييرات اقليمي از جمله خشكسالي و بالا رفتن دماي هوا كه توليد و توزيع برق را بويژه در تابستان ها با مشكل مواجه كرده (امسال نيز شاهد خاموشي هاي زيادي بوديم) بهترين راه براي توليد برق و جبران كمبودهاي آن، روي آوردن به توليد انرژي از روش هاي نوين و دوستدار زيست محيط است كه ازجمله آن مي توان به توليد برق از پسماند، اشاره كرد.
همچنان كه بر اساس آمار اعلام شده در اصفهان روزانه يكهزار تُن پسماند توليد مي شود كه دفن و يا از بين بردن آن مخاطرات زيست محيطي فراواني را به دنبال دارد.
در همين ارتباط مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان در گفتگو با ايمنا، با بيان اينكه نبود اعتبارات و سرمايه كافي، استحصال انرژي از پسماند در اصفهان را با مشكل مواجه كرده است، افزود: پيش از اين براي استفاده از اين روش در اصفهان مطالعاتي انجام گرفته و براي جذب سرمايه گذار نيز اقداماتي انجام شده اما با وجود نوسانات نرخ ارز و افزايش آن، محاسبات انجام شده براي استفاده از ظرفيت سرمايه گذاران بخش خصوصي در هاله اي از ابهام باقي مانده و ديگر توجيه اقتصادي ندارد.
علي دهنوي با بيان اينكه توليد انرژي از پسماند يكي از تكنولوژي ‌هاي نويني است كه امروزه در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد، افزود: اين تكنولوژي مي تواند با سه رويكرد انجام شود.
وي  با اعلام اينكه در اصفهان روزانه حدود يك هزار تُن پسماند توليد مي‌شود، افزود: در رويكرد اول مي توانيم با يكجا سوزاندن اين ميزان پسماند، روزانه حدود ۱۶مگاوات انرژي برق توليد كنيم اما براي خنك سازي توربين ها حدود ۳۰۰ مترمكعب  آب در شبانه روز نياز است كه با توجه به بحران كم آبي در شهر اصفهان از نظر امكان سنجي قابل قبول نيست.
عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان افزود: در رويكرد دوم، پسماند تَر و خشك از هم جدا شده، از بخش پسماند تَر به ميزان ۵۰۰ تا ۶۰۰ تُن در شبانه روز علاوه بر توليد حدود ۲ هزار و ۶۰۰ مترمكعب متان در فرآيند هضم بي‌هوازي، با سوزاندن اين مقدار گاز، حدود ۷ تا ۸ مگاوات الكتريسيته توليد مي شود.
وي اضافه كرد: بخش  دوريز يا ريجكت  كه در اصفهان روزانه حدود ۳۵۰  تا ۴۰۰ تُن توليد مي شود و با صرف حدود ۱۰۰ مترمكعب آب در شبانه روز مي توان از آن حدود ۱۰ مگاوات انرژي برق توليد كرد بنابر اين از پسماند تر و خشك روزانه حدود ۱۷ تا ۱۸ مگاوات  برق توليد مي شود.
دهنوي گفت: در رويكرد سوم، بخش ريجكت و پس از توليد محصولي به نام RDF ( سوخت مشتق شده از دور ريز ها) در كوره هاي ذوب آهن، فولاد مباركه يا سيمان مورد استفاده قرار گرفته و با صرف روزانه حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰۰ مترمكعب آب مي‌توان روزانه حدود ۱۴ مگاوات انرژي برق توليد كرد كه رقم بالايي است.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان افزود: از بين رويكردهاي فوق، توليد بيوگاز و سپس توليد الكتريسيته از آن و نيز توليدRDF  در حال حاضر داراي بيشترين توجيه فني در توليد الكتريسيته است،  هر چند گزينه هايي مانند پيروليز (  يا آتشكافت؛ فرآيندي است كه در آن مواد غيرآلي بوسيله گرما در غياب اكسيژن تخريب مي‌شود و بخار آب، گازهاي جديد، مواد فرار، قطران و ذغال بوجود مي‌آيد، از اين‌رو به اين فرآيند، تقطير تخريبي نيز مي‌گويند.) نيز مي تواند، مدنظر باشد.
وي اضافه كرد: استفاده از RDF منبع انرژي با ارزش و اقتصادي است كه حتي امكان ذخيره آن به مدت چند سال نيز  وجود دارد.
عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان با بيان اينكه تاكنون مطالعات لازم انجام گرفته و تكنولوژي هاي مناسب مشخص شده اما هنوز كاري براي توليد برق از پسماند در شهر اصفهان انجام نشده است، افزود: خريد تجهيزات لازم به ميلياردها تومان پول احتياج دارد كه با توجه به شرايط فعلي شهرداري، امكان خريد اين تجهيزات وجود ندارد.
دهنوي اضافه كرد: اين‌كار نياز به سرمايه گذاري بخش خصوصي دارد و شهرداري نيز پيگير اين موضوع است البته براي جذب سرمايه گذار تا كنون اقداماتي انجام شده اما با تغييرات نرخ ارز، محاسبات به هم ريخته و برخي از اين اقدامات اكنون ديگر توجيه اقتصادي ندارد بنابراين بايد پروژه‌ها مجددا بررسي و مدل‌هاي مالي جديد بر پايه آن، تعيين شود.
مسئوليت امحاء پسماندهاي بيمارستاني با توليدكننده آن است
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان با بيان اينكه مسئوليت امحاء زباله‌هاي بيمارستاني با توليدكننده آن است، اظهار كرد: با اين وجود شهرداري براي حفظ سلامت مردم در اين كار ورود پيدا كرده و اين زباله ها را جمع آوري و به  سايت دفن كه شرايط ايزولاسيون مناسبي و نفوذ پذيري حداقلي دارد، منتقل مي كند.
دهنوي با اشاره به اينكه زباله سوزي بيمارستاني، روش بسيار پيشرفته و متدوال در دنيا است كه خريد تجهيزات آن با وجود افزايش نرخ ارز امكان پذير نيست، افزود: به طور جدي به  دنبال رايزني با دو شركت داخلي هستيم تا ضمن استفاده از اين روش، سطح دانش فني داخلي را نيز گسترش دهيم.
وي با بيان اينكه توليد برق از پسماندهاي پزشكي ( روزانه ۱۵ تا ۱۸ تن است) صرفه اقتصادي نداشته، اضافه كرد: زباله هاي بيمارستاني ارزش سرمايه گذاري در نيروگاه را ندارد.