• یکشنبه 25 شهریور 1397 18:2404

برگزاری مسابقه عكاسي با موضوع پاكيزگي شهر در ايام سوگواري سالار شهیدان

برگزاری مسابقه عكاسي با موضوع پاكيزگي شهر در ايام سوگواري سالار شهیدان

سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان با همكاري اداره خدمات شهري برگزار ميكند   مسابقه عكاسي با موضوع پاكيزگي شهر در ايام سوگواري  "نذر_پاكيزگي"

سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان با همكاري اداره خدمات شهري برگزار ميكند
  مسابقه عكاسي با موضوع پاكيزگي شهر در ايام سوگواري 
"نذر_پاكيزگي"
 
شرايط و مقررات مسابقه
شركت براي عموم آزاد است.         
هر عكاس حداكثر ۸ اثر مي تواند ارسال كند.
محدوديتي براي ارسال تصاوير گرفته شده با تلفن همراه يا دوربين وجود ندارد.
عكسها نبايد اديت و دستكاري شده باشد "فقط در حد تنطيم نور".
تمامي شركت كنندگان محترم بايد عكس هايي با قابليت چاپ ارسال نمايند.
 موضوعات محوري:
·         رفت و روب و نظافت شهري.
·         تفكيك پسماند تر و خشك.
·         پرهيز از يكبار مصرفها.
·         ايستگاههاي صلواتي سبز.
مهلت ارسال آثار:
 زمان ارسال تصاوير عكاسي از روز ۲۰ شهريور ماه   تا ۲۰ مهر ماه ۹۷خواهد بود.
نحوه دريافت آثار:
دريافت آثار از طريق ارسال به ايميل به نشاني  : esfpasmand۹۷@gmail.com