• جمعه 24 بهمن 1399 12:5541

انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان در حوزه های آموزش، پژوهش و مشاوره

انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان در حوزه های آموزش، پژوهش و مشاوره

تفاهم نامه همکاری فیمابین مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در سه حوزه آموزش، پژوهش و مشاوره نیز منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند، همزمان با نشست مشترک مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان با کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان که  با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و معاونین و مدیران ارشد شهرداری اصفهان برگزار شد، تفاهم نامه همکاری فیمابین مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در سه حوزه آموزش، پژوهش و مشاوره نیز منعقد شد.

گفتنی است در راستای تحکیم ارتباطات سازمان با مجموعه های آموزشی و فرهنگی، اقدام به انعقاد تفاهم نامه های متعدد با دانشگاه ها، سازمان ها و ادارات مختلف کرده که انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی و مشاوره با مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های اصفهان از جمله این تفاهم نامه هاست.

هدف از این اقدام شناسایی ظرفیت های همکاری در زمینه های زیست محیطی و مرتبط با مدیریت پسماند است تا با استفاده از توان علمی و تجارب دو مجموعه بتوان فعالیت های اثربخشی در زمینه بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پسماند انجام داد.