• چهارشنبه 20 شهریور 1398 12:3801

استقرار نظام مدیریت استراتژیک در سازمان پسماند

استقرار نظام مدیریت استراتژیک در سازمان پسماند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، علی دهنوی بیان داشت:سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، برای تسریع روند رو به پیشرفت خود در حل مسائل این حوزه و پاسخگویی به نیازهای شهر، اقدام به برنامه ریزی جهت استقرار نظام مدیریت استراتژیک در این سازمان کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، علی دهنوی بیان داشت:سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، برای تسریع روند رو به پیشرفت خود در حل مسائل این حوزه و پاسخگویی به نیازهای شهر، اقدام به برنامه ریزی جهت استقرار نظام مدیریت استراتژیک در این سازمان کرده است.

گفتگوی ما با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند را در باره جزییات اجرایی این پروژه در ادامه می خوانید؛

*هدف از اجرای این پروژه در سازمان چیست؟

هدف اصلی اجرای این پروژه، ایجاد زیر ساختی نظام‌مند در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان است که سازمان را قادر می‌سازد، وضعیت فعلی خود را به طور دقیق بررسی کرده، هم‌چنین وضعیت آینده را برآورد نماید و با استفاده از توانمندی‌ها و فرصت‌ها و دفع تهدیدها و پوشش نقاط ضعف، آینده‌ای مطلوب را خلق کرده و کلیه‌ی فعالیت‌های خود را به صورت یکپارچه در راستای اهداف خود تنظیم کند. هم‌چنین به طور مستمر وضعیت خود را تا رسیدن به نقطه‌ی مطلوب، پایش و اصلاح نماید. رویکرد نظام‌مند به مدیریت استراتژیک از رویکردهای نوین مدیریت استراتژیک است که نقاط ضعف برنامه‌ریزی استراتژیک فرآیند محور سنتی را تغییر داده و حرکت سازمان را در جهت نیل به اهداف تثبیت و تضمین می کند.

*چه کسانی در اجرای این پروژه دخیل هستند و کارکنان در این زمینه چه نقشی دارند؟

کلیه‌ ذی نفعان داخلی شامل کارکنان، مدیران، مسئولان، کارشناسان در حوزه‌های مختلف در این پروژه دخیل هستند. از آن‌جا که روش اجرائی این پروژه بر اساس زیر ساخت‌های مشارکتی و کارگروهی تدوین شده است، کلیه‌ی کارکنان فرهیخته، فهیم و زحمت‌کش در اجرای این پروژه سهیم هستند. هم‌چنین در پیاده‌سازی این پروژه، منافع و انتظارات ذی‌نفعان خارجی مانند جامعه، سازمان‌های همکار یا بالادستی، قانون‌گذاران و غیره نیز مورد توجه قرار داده خواهند شد. لازم به ذکر است، مرکز مهندسی توسعه‌ بهره‌وری و سیستم‌های جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مدیریت و اجرای این پروژه را بر  اساس اصول طراحی نظام‌های نوین مدیریت استراتژیک بر عهده دارند.

*بازه زمانی اجرای این پروژه چقدر است؟

تخمین اولیه‌ مرکز مهندسی توسعه‌ بهره‌وری و سیستم‌های جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برای مدت زمان طراحی نظام مدیریت استراتژیک 9ماه است و این نهاد با تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود و بهره‌گیری از همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تلاش می‌کند، پروژه در مدت تعیین شده انجام و پایان یابد.

*اجرای این پروژه چه اهمیتی برای سازمان دارد؟

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان به عنوان یک نهاد عمومی خدماتی با گستره‌ وسیعی از فعالیت‌ها به خوبی در حال انجام ماموریت خود است. مدیران توانمند سازمان با اتکا بر توانایی‌های خود، سازمان را در راستای اهداف و چشم‌انداز خود پیش برده‌اند. اکنون سازمان از نظر چرخه‌ عمر خود، به سازمانی نیمه بالغ تبدیل شده و در این مرحله، فرآیند برنامه‌ریزی با دشواری‌ و چالش‌هایی رو به رو خواهد شد. از طرفی سازمان در مرحله‌ی مناسبی جهت رشد قرار دارد و رشد، یک متغیر اساسی استراتژیک است. بنابراین ضروری است که سازمان نظامی مناسب جهت برنامه‌ریزی استراتژیک طراحی کند و خوشبختانه مدیران سازمان به خوبی به این مهم اشراف دارند.

*در نهایت این پروژه چه بروندادی برای سازمان مدیریت پسماند دارد و خروجی آن چه تغییری در بازدهی فعالیت های سازمان خواهد داشت؟

برونداد نهائی پروژه، یک نظام مدیریت استراتژیک یک‌پارچه است که فرآیند اخذ تصمیمات استراتژیک و برنامه‌ریزی و اجرای آن را که شامل 2مرحله‌ خلق ذهنی(برنامه‌ریزی استراتژیک) و خلق عینی(اجرای برنامه‌های استراتژیک) است، را از مرحله‌ی زایش استراتژی تا اجرا در عملیات، مدیریت خواهد کرد. سازمان با استفاده از نظام مورد نظر می‌تواند تصمیمات استراتژیک و حیاتی خود را با خطرپذیری حداقل و مبتنی بر رشد، اتخاذ نماید. آینده نگری و آینده پژوهی در تهیه برنامه استراتژیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است و امید است تصمیمات خروجی این نظام موجب رشد و ارتقای سازمان و تامین نظر ذی نفعان شوند