• پنجشنبه 09 آبان 1398 08:1619

ارتقای شاخص های جداسازی پسماندهای ویژه در اصفهان

ارتقای شاخص های جداسازی پسماندهای ویژه در اصفهان

مسئول فنی آزمایشگاه و کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از ارتقای شاخص جداسازی اقلام ویژه از سایر پسماندها در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، احمدرضا تقی پور درمورد نتایج دومین تحلیل آماری جعبه های ایمن در سطح شهر، توضیح داد و گفت: به طور کلی وضعیت مشارکت و شاخص جداسازی اقلام ویژه از سایر پسماندها در این مرحله ارتقا یافته که این امر نشانگر اثربخشی آموزش ها و مشارکت بهتر شهروندان است.

وی  با بیان درصد اجزای تشکیل دهنده جعبه های ایمن جمع آوری شده، اضافه کرد: بخش اعظم گنجایش جعبه های ایمن، به مقدار حدود 39 درصد وزنی، را شیشه شامل انواع شیشه های دارو، مواد غذایی، ساختمانی و لامپ تشکیل می دهند. باطری، سرنگ و نیدل تزریق، تیغ و ژیلت،  سرنگ تزریق انسولین به ترتیب با 6/15، 15، 2/12، 7/8 درصد وزنی در رتبه های دوم تا پنجم پسماندهای ویژه جعبه های ایمن جمع آوری شده، قرار دارند.

دکتر تقی پور با اشاره به مواردی که به اشتباه در جعبه های ایمن قرار می گیرند نیز توضیح داد: مقوا و نایلون که بعضاً توسط شهروندان درون جعبه های ایمن ریخته می شود، جزو پسماندهای خشک است که قابلیت بازیافت دارند و لازم است شهروندان آن ها را به طور صحیح تفکیک کنند تا هم بتوانند از ظرفیت جعبه ایمن به طور کامل استفاده کنند و هم این پسماندهای ارزشمند با جداسازی صحیح به چرخه بازیافت ملحق شوند.

وی افزود: علاوه بر این قراردادن شیشه های ساختمانی خردشده و بطری شیشه ای مواد غذایی در این جعبه ها صحیح نیست و شهروندان محترم باید این شیشه ها را همراه با پسماندهای خشک، تحویل ایستگاه های بازیافت دهند.

مسئول فنی آزمایشگاه و کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند تأکید کرد: مشارکت شهروندان در جداسازی پسماندهای ویژه ضمن آن  که سطح بهداشت محیط زیست و سلامت اجتماعی را افزایش می دهد، مانع از ورود پسماندهای ویژه مانند تیغ، دارو و فلزات سنگین موجود در پسماندهای ویژه  به کمپوست شده و کیفیت کود تولیدی را هم ارتقا می بخشد. بدیهی است در این زمینه مشارکت شهروندان تنها راهکار کلیدی و موثر برای جداسازی صحیح پسماندها از یکدیگر و مدیریت پسماندهای ویژه به طور بهداشتی و استاندارد خواهد بود.