• یکشنبه 10 اسفند 1399 12:1029
معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای ۲ پروژه‌ برای مدیریت اصولی شیرابه

اجرای ۲ پروژه‌ برای مدیریت اصولی شیرابه

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از پیشبرد پروژه‌های مرتبط با مدیریت اصولی شیرابه با هدف کنترل آسیب‌های زیست محیطی و بهداشتی این مایع آلاینده در فرآیندهای مدیریت پسماند خبر داد.

مجید قاسمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در سازمان مدیریت پسماند اعمال مدیریت شیرابه به عنوان یکی از معضلات زیست محیطی، همواره دغدغه‌ای حائز اهمیت و مورد توجه بوده و ضمن اجرای تدابیری برای مدیریت شیرابه، بررسی‌ها جهت استفاده بهینه و تصفیه آن هم در دستور کار قرار داشته است.

وی ادامه داد: شیرابه از دو منبع وارد سایت‌های کارخانه می‌شود که منبع اول سالن دریافت پسماند و منبع دوم تولید شیرابه در محل سایت بلوغ مواد آلی در زمان تجزیه آنها است که از این دو منشأ به طور متوسط روزانه بین ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در فصول مختلف سال شیرابه تولید می‌شود.

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص مراحل مختلف مدیریت شیرابه توسط سازمان مدیریت پسماند، تصریح کرد: نخستین گام در مدیریت شیرابه جمع آوری اصولی آن و انتقال به مخازن یا لاگن های استاندارد به منظور جلوگیری از نفوذ شیرابه به زمین است و در مرحله دوم هم موضوع تصفیه شیرابه مطرح می‌شود.

وی افزود: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در حال حاضر دو پروژه عمرانی مهم به ارزش حدود ۴۰ میلیارد ریال را در دستور کار دارد که پروژه اول عملیات احداث سه عدد لاگن تبخیری با حجم هر لاگن ۴۰۰۰ متر مکعب است که در حال حاضر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

قاسمی با اشاره به دیگر پروژه مرتبط با این موضوع، افزود: احداث کانال‌های بتنی از محل سالن دریافت تا لاگن های تبخیر به طول ۵۰۰ متر و همچنین احداث حوضچه ته نشینی با پیشرفت ۷۰ درصدی به عنوان پروژه دیگر در حال انجام است و پیش بینی می‌شود این دو پروژه تا پایان سال به اتمام رسیده و بهره برداری شود.

وی خاطرنشان کرد: با انجام این پروژه‌ها عملیات جمع‌آوری و نگهداری شیرابه به داخل لاگن های غیر قابل نفوذ به طور کامل و از تمام سایت‌ها انجام می‌گیرد.