• سه شنبه 14 آبان 1398 13:3033

آموزش و توسعه فناوری در فرآیند مدیریت پسماند مکمل هم هستند

آموزش و توسعه فناوری در فرآیند مدیریت پسماند مکمل هم هستند

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمد صادقی با اشاره باینکه ابزارهای فناورانه در کنار آموزش تخصصی می تواند مسیر مدیریت پسماند را بهینه سازی و زمینه تحقق چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت سازمان را فراهم کند، بیان داشت: ما هر دو بخش آموزش، فرهنگسازی، توسعه تکنولوژی و فناوری ها را مکمل هم می دانیم.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمد صادقی با اشاره باینکه ابزارهای فناورانه در کنار آموزش تخصصی می تواند مسیر مدیریت پسماند را بهینه سازی و زمینه تحقق چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت سازمان را فراهم کند، بیان داشت: ما هر دو بخش آموزش، فرهنگسازی، توسعه تکنولوژی و فناوری ها را مکمل هم می دانیم.

وی در خصوص فعالیت های فرهنگی و آموزشی این سازمان توضیح داد: در حوزه آموزش ورود سازمان به طور تخصصی بوده است، به این ترتیب که پس از اولویت بندی موضوعات مخاطب ها بر اساس نقش اجتماعی طبقه بندی شده و ابزار و تکنیک آموزشی مناسب برای آن ها پیش بینی شده است و با همین رویکرد تولیداتی را تهیه و عرضه می کنیم.

صادقی در رابطه با تولیدات آموزشی تهیه شده در این راستا، توضیح داد: کتاب آموزشی ویژه کودک، موشن گرافیک، اینفوگرافیک، فیلم کوتاه، بروشور آموزشی، پوستر و طراحی و ساخت شخصیت بازیافت، بخشی از تولیدات آموزشی سازمان در این زمینه است که در اختیار مخاطبان قرار می گیرد و با طراحی فرآیندهایی مانند مسابقه و نظرسنجی بازخوردهای آن نیز در طول زمان دریافت و مورد سنجش قرار می گیرد.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص رویکرد این سازمان به منظور بهره برداری بیشتر از تکنولوژی در زمینه مدیریت پسماندها اضافه کرد: علاوه بر تقویت زیرساخت های تفکیک از مبدأ مانند جعبه های ایمن مخصوص جزء ویژه پسماندهای خانگی، مخازن کارتن پلاست و فلزی و...  که با هدف ارتقای شاخص مشارکت در جداسازی پسماندها صورت گرفته، کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی طی یک برنامه منظم توسعه پیدا کرده که در این راستا طرح احداث خطوط جدید با امکانات بهبود یافته نزدیک به 75درصد پیشرفت عملیاتی داشته و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: ساماندهی شیرابه از طریق طراحی لندفیل استاندارد و لاگون های مناسب شیرابه، فعالیت های پژوهشی و طراحی در زمینه راه اندازی اولین پسماند سوز بیمارستانی، هاضم بیهوازی و پیرولیز از جمله پروژه هایی است که در حوزه طراحی و اجرای تکنولوژی ها جهت اجرا در حال بررسی هستند.

صادقی با تأکید بر استفاده از دانش و تخصص بومی، بیان کرد: اغلب این پروژه ها طی اعلام فراخوان برای مشارکت پیمانکاران بومی اجرا شده و تمرکز بر این است که ضمن بهره مندی از توان داخلی بتوانیم با حداقل هزینه هر پروژه را به سرانجام برسانیم.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در نهایت مشارکت شهروندان را راهگشای همه طرح ها و برنامه های سازمان مدیریت پسماند عنوان کرده و گفت: بدیهی است این زیرساخت ها زمانی عملکرد مطلوب خواهد داشت که پسماندها به درستی در مبدأ تفکیک شده و هر یک در مسیر پردازش خود قرار بگیرند و تحقق این اتفاق نیز منوط به مشارکت شهروندان چه در نقش یک بانوی خانه دار، چه در نقش دانشآموز و دانشجو و چه در نقش فرد شاغل در بخش دولتی یا خصوصی خواهد بود.