• Mon, 05/30/2022 - 10:41

آزمایشگاه سازمان پسماند اصفهان در آستانه دریافت استاندارد ملی ایزو ۱۷۰۲۵

آزمایشگاه سازمان پسماند اصفهان در آستانه دریافت استاندارد ملی ایزو ۱۷۰۲۵

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از ارزیابی نهایی آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند توسط اداره استاندارد به‌منظور دریافت گواهینامه ملی ایزو ۱۷۰۲۵ خبر داد.

غلامرضا ساکتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در راستای ارتقای آزمایشگاه کنترل کیفیت، سازمان پس از دریافت و تمدید گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ استانی در زمینه آنالیز شیمیایی و میکروبی کودهای شیمیایی و کمپوست از سال ۸۹ و همچنین آزمایشگاه معتمد محیط زیست در زمینه پساب و خاک از سال ۹۶، تصمیم به دریافت گواهینامه استاندارد ملی ۱۷۰۲۵ در زمینه آنالیز شیمیایی و میکروبی آب، کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست گرفته شد.

وی ادامه داد: فرایند ارزیابی آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان پس از درخواست از طریق اداره استاندارد و فراهم‌شدن الزامات مورد نیاز در آزمایشگاه، توسط کارشناسان اداره استاندارد انجام شد و در حال حاضر در آستانه دریافت استاندارد ۱۷۰۲۵ ملی هستیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به جزئیات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵، تصریح کرد: استاندارد بین‌المللی ایزو ۱۷۰۲۵ یک استاندارد تخصصی ویژه آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون است که پیاده‌سازی الزامات آن باعث پذیرش گسترده نتایج، گزارش‌های و گواهینامه‌ها بین کشورها بدون نیاز به آزمایش مجدد و همچنین تسهیل همکاری با سایر آزمایشگاه‌های معتمد استاندارد در سطح کشور و در عرصه بین‌الملل می‌شود.