ایستگاه زرین کوب

آدرس: 
خیابان زرین کوب جنب پارک زرین کوب
منطقه: 
منطقه10
نوع: 
سيار