ایستگاه رودکی

آدرس: 
خیابان رودکی نرسیده به خیابان سهروردی
منطقه: 
منطقه5
نوع: 
سيار