ایستگاه امید

آدرس: 
انتهای خیابان امید
منطقه: 
منطقه8
نوع: 
سيار