ایستگاه ابوذر

آدرس: 
خیابان ابوذر نبش تقاطع عباس آباد
منطقه: 
منطقه1
نوع: 
سيار