• Tue, 08/28/2018 - 17:21

اهداف وشاخص هاي سازماني

اهداف وشاخص هاي سازماني

 

بیانیه ماموریت

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفها­ن­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ به منظور حفاظت از محیط زیست، مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد. سازمان مدیریت پسماند اصفهان­(سمپا) باور دارد که باید با جمع آوری و دریافت به موقع انواع پسماندهای عادی و فرآوری، بازیافت و پردازش آنها جهت بازگشت به چرخه مصرف، موجبات رضایت خاطر کلیه شهروندان گرامی شهر اصفهان را فراهم نماید. این سازمان در تلاش است که تا حد امکان از استانداردها و فناوری های روز دنیا که با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی شهرمان متناسب باشد استفاده نموده و ضمن توجه به حفظ محیط زیست و پایبندی به اصول اخلاقی موجبات سرآمدی و سودآوری سازمان را فراهم کند. مزیت رقابتی سازمان اعتماد و اطمینان شهروندان و استفاده از قوانین در راستای انجام امور محوله به نحو احسن می باشد و باید نهایت تلاش و کوشش را در جهت حفظ و گسترش این اعتماد به عمل آوریم. مهمترین سرمایه سازمانی کارکنان هستند که باید شرایط رشد و توسعه مادی و معنوی آنان را در محیطی یاد گیرنده و پویا فراهم آورده و برنامه هایی برای حفظ سلامت جسمی و روحی آنان اجرا کنیم.

چشم انداز

اصفهان شهر بدون دفن پسماند

سازماني کارآمد در مديریت پسماندهای عادی شهری

سرآمد در کنترل و کاهش آسيب پذيري محيط زيست مرتبط با مدیریت پسماند

منظور از شهر بدون دفن پسماند، شهری است که در آن، میزان دفن پسماند، حداکثر 10% باشد.

حامی منابع طبيعي و بهداشت محيط شهري در راستای توسعه  شهر پاک مبتنی بر مدیریت پسماند

اهداف کلان

  1. گسترش یکپارچگی و شمول مدیریت سازمان
  2. افزایش بهره وری سازمان مدیریت پسماند
  3. بهبود هویت سازمان مدیریت پسماند