• چهارشنبه 09 آبان 1397 13:2440

ارتباط با ما

آدرس: اصفهان - خيابان مشتاق سوم - ابتداي بلوارارغوانيه - ابتداي بلوار رضوان - سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

تلفن: ۳۵۳۱۴۷۹۹-۳۵۳۱۴۷۵۷

فكس: ۳۵۳۱۴۵۳۳ - داخلی 9

تلفن مستقیم دفتر مدیرعامل: 35319515 - 031

isfahanrecycling@yahoo.com:پست الکترونیکی

"جهت دریافت شماره های تماس قسمت های مختلف کلیک نمائید"