کل پسماند خشک جمع آوری شده تا پایان اردیبهشت ماه به تفکیک محل جمع آوری در سال 1401

جهت مشاهده آمار بر روی تصویر کلیک کنید...

چهارشنبه 11 می 2022 11:46

صفحه‌ها