<none>

آخرين اخبار و رويدادها

بسترسازی برای اجرای پیشگیری و پایش بهینه مصرف پلاستیک
23 --- خرداد
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری دومین جلسه ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه مصرف پلاستیک شهر اصفهان با حضور اعضای ستاد و نمایندگان آن ها خبر داد.
نقش موثر کودکان و نوجوانان در اجرای برنامه های مدیریت پسماند در شهر
20 --- خرداد
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برجایگاه مهم و نقش موثر کودکان و نوجوانان در اجرای برنامه های مدیریت پسماند در شهر تأکید کرد.
تحویل 5000 جعبه ایمن پر شده به ایستگاه های بازیافت در اردیبهشت ماه
18 --- خرداد
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از تحویل بیش از 5000 جعبه ایمن پر شده به ایستگاه های بازیافت توسط شهروندان در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.
کسب نشان ۳ستاره تعالی سازمانی توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
11 --- خرداد
معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از کسب نشان 3 ستاره در زمینه ارزیابی تعالی سازمانی در سال 1399 توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد.

بازيافت ياب

    • آيكن ايستگاه هاي بازيافت
    • آيكن تقويم جمع آوري بازيافت