نظر شما در مورد طراحی وبسایت جدید سازمان مدیریت پسماند چیست؟

عالی
60% (27 رای)
خوب
24% (11 رای)
ضعیف
16% (7 رای)
تمام آرا: 45