نظر شما در مورد طراحی وبسایت جدید سازمان مدیریت پسماند چیست؟

عالی
58% (38 رای)
خوب
23% (15 رای)
ضعیف
18% (12 رای)
تمام آرا: 65