نظر شما در مورد طراحی وبسایت جدید سازمان مدیریت پسماند چیست؟

عالی
47% (60 رای)
خوب
23% (29 رای)
ضعیف
30% (38 رای)
تمام آرا: 127