نظر شما در مورد طراحی وبسایت جدید سازمان مدیریت پسماند چیست؟

عالی
51% (52 رای)
خوب
23% (23 رای)
ضعیف
26% (26 رای)
تمام آرا: 101