• شنبه 21 اردیبهشت 1398 15:2712

پروژه ها و فعالیت های سازمان

پروژه های سازمان مدیریت پسماند
ردیفنام پروژه
1راه اندازی و تجهیز مرکز آموزش مدیریت پسماند و محیط زیست شهری
2تهیه و توزیع مخازن کارتن پلاست بزرگ و کوچک
3طراحی، ساخت و توزیع مخازن ویژه جمع آوری باطری و لامپ کم مصرف
4برنامه های آموزش شهروندی و اطلاع رسانی در خصوص تفکیک از مبدا
5طرح تولید و توزیع جعبه های ایمن (safety box)  جهت جمع آوری پسماندهای ویژه خانگی
6طراحی و تولید سبدهای فلزی جمع آوری پسماند خشک ویژه مراکز آموزشی و دوایر دولتی و عمومی و مجتمع های مسکونی بزرگ
7کف سازی سالن دریافت
8عملیات عمرانی مربوط به خطوط 1 و 2 پردازش مرکز فناوریهای زیست محیطی
9احداث و تغییرات مورد نیاز در پست و خطوط انتقال برق کارخانه جهت استفاده در واحد پیرولیز و خطوط پردازش
10ساخت سرند جهت تولید کود fine
11احداث حفاظ سایت سرند کود 
12احداث سایت تخمیر Z
13طراحی و احداث تاسیسات انتقال و تصفیه شیرابه
14ساماندهی لندفیل عفونی
15ساماندهی لندفیل سایت پسماند شرق
16خريد / ساخت سرند بالستيك
17ساماندهی سایت گردنه زینل
18خريد و نصب مخزن زير زميني پسماند
19ساماندهی برخی از ایستگاه های سیار و تبدیل به ایستگاه ثابت
20ساماندهی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند ساختمانی
21خرید و نصب خوددریافت بطری و قوطی(RVM)
22طرح پایلوت هاضم بیهوازی 
23طراحی لاگونهای دفع شیرابه به روش تبخیری (طرح مطالعاتی)
24بهینه سازی تولید کمپوست (تزریق میکروارگانیسم بر توده های ویندرو)
25اصلاح و توسعه خطوط 1 و 2 پردازش پسماند
26پروژه استحصال سوخت مایع از ریجکت خطوط پردازش (پیرولیز)-فاز اول
27کارخانه زباله سوز بیمارستانی