• شنبه 21 اردیبهشت 1398 15:2712

پروژه ها و فعالیت های سازمان

پروژه های سازمان مدیریت پسماند
ردیف نام پروژه
1 راه اندازی و تجهیز مرکز آموزش مدیریت پسماند و محیط زیست شهری
2 تهیه و توزیع مخازن کارتن پلاست بزرگ و کوچک
3 طراحی، ساخت و توزیع مخازن ویژه جمع آوری باطری و لامپ کم مصرف
4 برنامه های آموزش شهروندی و اطلاع رسانی در خصوص تفکیک از مبدا
5 طرح تولید و توزیع جعبه های ایمن (safety box)  جهت جمع آوری پسماندهای ویژه خانگی
6 طراحی و تولید سبدهای فلزی جمع آوری پسماند خشک ویژه مراکز آموزشی و دوایر دولتی و عمومی و مجتمع های مسکونی بزرگ
7 کف سازی سالن دریافت
8 عملیات عمرانی مربوط به خطوط 1 و 2 پردازش مرکز فناوریهای زیست محیطی
9 احداث و تغییرات مورد نیاز در پست و خطوط انتقال برق کارخانه جهت استفاده در واحد پیرولیز و خطوط پردازش
10 ساخت سرند جهت تولید کود fine
11 احداث حفاظ سایت سرند کود 
12 احداث سایت تخمیر Z
13 طراحی و احداث تاسیسات انتقال و تصفیه شیرابه
14 ساماندهی لندفیل عفونی
15 ساماندهی لندفیل سایت پسماند شرق
16 خريد / ساخت سرند بالستيك
17 ساماندهی سایت گردنه زینل
18 خريد و نصب مخزن زير زميني پسماند
19 ساماندهی برخی از ایستگاه های سیار و تبدیل به ایستگاه ثابت
20 ساماندهی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند ساختمانی
21 خرید و نصب خوددریافت بطری و قوطی(RVM)
22 طرح پایلوت هاضم بیهوازی 
23 طراحی لاگونهای دفع شیرابه به روش تبخیری (طرح مطالعاتی)
24 بهینه سازی تولید کمپوست (تزریق میکروارگانیسم بر توده های ویندرو)
25 اصلاح و توسعه خطوط 1 و 2 پردازش پسماند
26 پروژه استحصال سوخت مایع از ریجکت خطوط پردازش (پیرولیز)-فاز اول
27 کارخانه زباله سوز بیمارستانی