• چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 14:4146

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و پژوهش

شرح وظایف معاونت پژوهش و برنامه ریزی سازمان :

 

 الف: واحد پژوهش :

 • تعریف و آماده سازی، مرور و به روز کردن مطالعات زیست محیطی پیرامون پروژه های جاری و توسعه ای سازمان
 • همکاری با دانشمندان، برنامه ریزان، کارشناسان زباله های خطرناک، مهندسین و دیگر کارشناسان و کارشناسان حقوقی و تجاری پیمانکاران برای رفع مشکلات زیست محیطی
 • کسب، به روز رسانی، نگهداری طرح ها، جواز نامه و روندهای اجرایی استاندارد
 • ارائه پشتیبانی فنی برای پروژه های ترمیم زیست محیطی و پروژه های فنی و مهندسی حوزه مدیریت پسماند شهری
 • نظارت بر پیشرفت برنامه ها و طرح های تعریف شده جهت بهبود محیط زیست.
 • ارائه کمک های مهندسی زیست محیطی در تحلیل شبکه، تحلیل های نظارتی، و برنامه ریزی و یا بازبینی پیشرفت پایگاه داده ها
 • همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی جهت بهبود مستمر طرحهای زیست محیطی در حوزه مدیریت پسماند و توسعه دانش کاربردی در این حوزه
 • مطالعه و تفسیر طرح های اولیه، نقشه های فنی، طرح های کلی و گزارش های کامپیوتری.
 • تبادل نظر با مهندسان و سایر پرسنلواحدها جهت اجرای روند های عملیاتی، برطرف کردن نقص های سیستم و تهیه اطلاعات فنی.
 • تحقیق و بررسی طرح ها، مشخصات، راهنماها و سایر اطلاعات مربوط به طرح مشتری جهت ارزیابی امکانات، هزینه ها و شرایط حفظ و نگهداری طرح ها یا کاربرد ها.
 • تحقیق، طراحی، ارزیابی، نصب، راه اندازی، مراقبت و نگهداری از تولیدات، تجهیزات، سیستم ها و فرآیندهای مکانیکی جهت تأمین ملزومات و به کارگیری دانش اصول مهندسی.

ب: واحد طرح و برنامه :

 • ارزیابی عملکرد کاری کارمندان و توصیه به اقدام های مقتضی برای کارکنان و بروزرسانی داشبوردهای اطلاعاتی
 • توضیح راه کارها و خط مشی سازمان به کارمندان
 • ارزیابی فردی پرسنل در دو سطح کارشناسی و کارگری
 • تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها، تصویب، کنترل و پایش روند پیشرفت پروژه­ها در دوره های منظم
 • تهیه گزارش­ عملکرد اعم از تحلیلی و مدیریتی
 • بروزرسانی سند راهبردی و تدوین پروژه ها در راستای استراتژی های سازمان
 • گردآوری و سازماندهی اطلاعات مرتبط با مشکلات یا شیوه ها
 • بازبینی برگه ها و گزارش ها و مشورت با مدیریت یا کاربران
 • طراحی، ارزیابی، پیشنهاد و تصویب تغییرات مربوط به فرم ها و گزارشات
 • رایزنی با مدیریت برای اطمینان از تطابق بودجه با تغییرات برنامه ها
 • خلاصه کردن بودجه بندی و ارائه پیشنهاد برای تصویب یا عدم تصویب پروژه­ها
 • بازبینی و بررسی بودجه برآورده شده برای اطمینان از صحت، دقت و مطابقت آنها با قوانین و اصول.
 • گزارش نتایج تحلیل های آماری، از جمله اطلاعات در قالب گراف، نمودارها و جدول های توزیع فراوانی
 • پردازش مقادیر وسیعی از داده ها با کامپیوترها برای مدل سازی آماری و تحلیل ترسیمی
 • شناسایی روابط و وقایع در داده و نیز عواملی که بر نتایج تحقیق تاثیر می گذارند
 • تحلیل و تفسیر داده های آماری برای تشخیص تفاوت های اساسی در روابط منابع اطلاعات
 • آماده کردن داده ها برای پردازش به وسیله دسته بندی اطلاعات، بررسی هرگونه خطا و تنظیم و اندازه گیری داده های خام
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 13:1630

شرح وظایف معاونت فنی و پردازش

 

شرح وظایف حوزه معاونت فنی و پردازش

               وظایف حوزه معاونت فنی و پردازش در سازمان مدیریت پسماند در 4 واحد کارخانه کود آلی، صنایع تبدیلی،سایت های دفن و واحد فنی و مهندسی تقسیم شده است . هر کدام ازاین واحدها با بهره گیری از کارشناسان و منابع انسانی مجرب وظایف تعریف شده خود را تحت مدیریت معاون فنی و پردازش سازمان انجام می دهند که در ذیل به مختصری از شرح وظایف هر واحد اشاره می شود.

  1. واحد کارخانه کود آلی :

 

روزانه حدود 1000 تن پسماند تر شهر اصفهان و شهرهای اطراف آن جهت انجام عملیات پردازش وارد کارخانه می شود. کارخانه کود آلی با بهره گیری از 3 خط پردازش و تجهیزات وابسته به آن و همچنین با بهره گیری از ناوگان حمل و نقل مجهز عملیات پردازش این حجم پسماند تر را بصورت روزانه انجام می دهد. بدین منظور فرایندهای پشتیبان نظیر تعمیر و نگهداری، انبار،باسکول با بهره گیری از منابع انسانی مجرب خدمات لازم را بصورت روزانه به کارخانه ارایه می نمایند. حاصل عملیات پردازش بطور متوسط در روز تولید حدود 150 تن کود کمپوست از بخش آلی پسماند،استحصال 15 تن مواد قابل بازیافت از بخش غیر آلی پسماند و تولید حدود 500 تن ریجکت دفنی پسماند تر میباشد. 

IMG_7278_0.JPG

  1. واحد صنایع تبدیلی

        هدف از ایجاد این واحد مدیریت چرخه بازیافت مواد می باشد. سازمان با بهره گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام به راه اندازی صنایع تبدیلی مواد استحصال شده از روی خطوط پردازش نظیر پت و نایلون نموده است. در صورت تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی امکان ایجاد سایر صنایع تظیر بازیافت لاستیک، بازیافت پسماندهای الکتریک و الکترونیک و پسماندهای ساختمانی  می باشد.  

IMG_7299_0.JPG

  1. سایت های دفن

عملیات دفن روزانه حدود 4000 تن پسماند ساختمانی شهر اصفهان و شهرهای اطراف آن در سایت  گردنه زینل انجام می شود. عملیات دفن با بهره گیری از دو دستگاه بولدوزر و به صورت تمام وقت انجام می شود. کار دفن روزانه حدود 500 تن ریجکت پسماند تر و همچنین 15 تن پسماند پزشکی نیز در سایت شرق انجام می شود.

IMG_7256_0.JPG

  1. واحد فنی و مهندسی

کار پشتیبانی فنی از کلیه فعالیت ها و پروژه های فنی داخل سازمان بر عهده این واحد است. این واحد با بهره گیری از کارشناسان مجرب در حوزه های برق،مکانیک، شیمی ، ایمنی و بهداشت، میکروبیولوژی و متالورژی کلیه فعالیت های فنی اعم از طراحی و نظارت بر ساخت تجهیزات خطوط پردازش ، نظارت بر عملیات تعمیر و نگهداری و نظارت بر پروژه های عمرانی ، نظارت بر فرایند تولید کود و تصفیه پساب انسانی را بر عهده دارد.

 

        8786546-Drawing-detail-and-drawing-tools-Stock-Photo-engineering-drawing-technical.jpg