• سه شنبه 22 آبان 1397 14:5041

مدیریت پسماندهای بیمارستانی

مدیریت پسماندهای بیمارستانی

در شهر اصفهان روزانه بیش از ۱۵ تن پسماند بیمارستانی تولید می گردد که بر اساس قانون مدیریت پسماند ها کلیه بیمارستانها ملزم به بی خطر سازی اینگونه پسماندها به روش اتوکلاو شده اند. پسماندهای بیمارستانی پس از بی خطر سازی به صورت جداگانه جمع آوری می گردد. در سایت پسماند شرق، لندفیلی به وسعت ۵.۰۰۰ متر مربع جهت دفن اصولی پسماندهای بیمارستانی در نظر گرفته شده است این لندفیل که با پوشش ژئوممبران تجهیز شده باعث عدم نفوذ هر گونه شیرابه و مواد مضر به درون خاک و آبهای زیر سطحی میگردد و شیرابه پسماندهای پزشکی پس از خروج توسط لوله های حفر شده در کف لندفیل به سپتینگ های در نظر گرفته شده منتقل میشود. می بایستی خاطر نشان ساخت که شهرداریها طبق قانون مدیریت پسماندها وظیفه ای در قبال امحاء پسمانهای پزشکی نداشته و این سازمان صرفا" جهت حفظ محیط زیست و پاکسازی جامعه از هر گونه آلودگی موجبات دفن و امحاء این مواد را فراهم اورده است و  بهترین شیوه در خصوص امحا" این پسماند ها صرفا" از طریق سوزاندن در زباله سوز استاندارد می باشد. وجود تاسیسات زباله سوز در مرکز جدید دفع زباله های شهر اصفهان شدیدا" مورد نیاز بوده و بایستی تمهیدات لازم در این زمینه پیش بینی گردد .