• سه شنبه 22 آبان 1397 15:5923

مدیریت پسماندهاي عمرانی و ساختماني

مدیریت پسماندهاي عمرانی و ساختماني

در شهر اصفهان از سال ۱۳۸۱ تا کنون دفع پسماندهای ساختمانی و عمرانی در محل گردنه زینل انجام می شود. در حال حاضر روزانه حدود ۴۰۰۰ تن پسماند ساختمانی در این سایت دریافت می گردد که این پسماندها توسط پیماتکار مربوطه در محل سایت، ساماندهی می شوند. به منظور مدیریت هرچه بهتر این حجم عظیم از پسماندها، سازمان مدیریت پسماند اصفهان در نظر دارد با همکاری سایر سازمان ها و بخش های مربوطه در شهرداری، مدیریت کامل پسماندهای ساختمانی از محل تولید تا محل دفع نهایی را اجرایی نماید. این امر موجب خواهد شد از تخلیه های غیر مجاز پسماندهای ساختمانی در سطح و حومه شهر جلوگیری به عمل آمده و زمینه لازم جهت بازیافت پسماندهای ساختمانی فراهم گردد. همچنین این سازمان در نظر دارد یک سیستم بازیافت پسماندهای ساختمانی خریداری نماید تا با همکاری سازمان های مربوطه، زمینه بازیافت این پسماندها و کاهش مصرف مصالح طبیعی فراهم شود. همچنین به منظور ساماندهی پسماندهای ساختمانی جزء تولیدی حین ساخت، سازمان مدیریت پسماند در نظر دارد زمینه لازم را جهت استفاده هرچه بیشتر و بهتر از باکس های جمع آوری پسماندهای ساختمانی فراهم آورد. از دیگر اقدامات آتی سازمان مدیریت پسماند جهت یکپارچه سازی مراحل مدیریت پسماندهای ساختمانی، خرید و استقرار نرم افزار مدیریت پسماندهای ساختمانی است که امکان نظارت و کنترل جامع بر تمامی مراحل مدیریت پسماندهای ساختمانی را فراهم می آورد.

IMG_2589_resize.jpg

IMG_2758_resize.jpg

IMG_6164_resize.jpg