• سه شنبه 22 آبان 1397 14:0609

فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با چشم انداز "اصفهان 1400، شهر بدون دفن پسماند" و با پیش رو قرار دادن مأموریت "استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند" فعالیتها و برنامه های عملیاتی سالیانه خود را پیگیری می کند. در راستای رسیدن به این چشم انداز انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی جهت دستیابی به اصولی ترین و مناسب ترین روش مدیریت دفع پسماند ضروری است.

واحد تحقیق و توسعه سازمان مدیریت پسماند با مأموریت پژوهش و ارزیابی روشهای جدید و فناوریهای نوین مدیریت پسماند شهری در طی سال‌های گذشته پروژه‌های توسعه­ای متنوعی را در دستور کار خود قرار داده است. در ادامه بخشی از برنامه ­های پیگیری شده در این واحد ارایه شده است.

محورهای برنامه های اجرا شده در سالهای اخیر در واحد تحقیق و توسعه سازمان که عموماً درگیر پروژه‌های توسعه ای می باشد، موارد زیر هستند:

  -پروژه طراحی چیدمان، طراحی تفصیلی و اجرای اصلاح و توسعه خطوط پردازش کارخانه کود آلی و پردازش پسماند

  -پروژه طراحی پایه و امکان سنجی احداث زباله سوز بیمارستانی.

  -پروژه طراحی پایه و امکان سنجی احداث واحد تبدیل مواد غیرآلی به سوخت مایع (پیرولیز) .

  -پروژه طراحی لندفیل مهندسی.

  -پروژه پایلوت بهینه سازی تولید کمپوست.

  -پروژه اجرا و راه اندازی پایلوت هاضم بیهوازی.

  -پروژه طراحی پایه و امکان سنجی راه اندازی هاضم بیهوازی.

  -پروژه خرید و اجرای مخازن زیرزمینی.

  -پروژه خرید و اجرای دستگاه خود دریافت پسماند خشک.

  -پروژه مطالعات طرح دفع شیرابه بصورت تبخیری.

  -تشکیل کمیته اجرائی پسماندهای عمرانی و ساختمانی.

استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت پسماند شهری در همه­ی مراحل جمع آوری، انتقال و دفع علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست می تواند در انتقال دانش فنی و همچنین ایجاد توسعه در چرخه تأمین این تجهیزات در کشور کمک شایانی نماید؛ واحد تحقیق و توسعه سازمان با تأکید بر بکارگیری فناوری­های نوین در حوزه مدیریت پسماند در سال­های اخیر در کشور توانسته است تصمیم ساز و تاثیرگذار باشد.