• سه شنبه 22 آبان 1397 13:5748

تولید ورمي كمپوست

تولید ورمي كمپوست

كمپوست كرمي ، عبارت است از كود آلي ( Vermicompost ) ورمي كمپوست بيولوژيكي كه در اثر عبور مداوم و آرام مواد آلي درحال پوسيدگي از دستگاه گوارش گونه ايي از كرم هاي خاكي ودفع اين مواد از بدن كرم حاصل مي گردد . اين مواد هنگام عبور از بدن كرم آغشته به مخاط دستگاه گوارش ، ويتامينها و آنزيمها شده كه در نهايت به عنوان يك كود آلي غني شده و بسيار مفيد براي ساختمان و بهبود عناصر غذايي خاك توليد و مورد مصرف واقع مي گردد . بنابراين ورمي كمپوست عبارت خواهد بود از فضولات كرم به همراه درصدي از مواد آلي و غذايي بستر و لاشه كرمها .ورمي كمپوست از با كيفيت ترين كودهاي ارگانيك به شمار مي رود و توسط كرم آيزنيافوئتيدا توليد مي شود طرح توليد ورمي كمپوست در سازمان در فاز نيمه صنعتي با تيمارهاي مختلف از مواد آلي و پسماند شهري با موفقيت اجرا و هم اكنون در فاز توليد صنعتي در مساحت ۵.۰۰۰ متر مربع آغاز گرديده است كه ظرفيت توليد سالانه ۲۰۰۰ تن ورمي كمپوست را دارا مي باشد .

IMG_7340_resize.JPG

IMG_4876_resize.JPG

IMG_4890_resize.JPG

IMG_4884_resize_0.JPG