• سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 14:4853
سرپرست معاونت برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: این سازمان از سال ۹۶ تأسیس مجتمع فناوری‌های زیست محیطی مدیریت پسماند را در دستور کار خود قرار داده و بخش‌هایی از این پروژه عظیم تکمیل شده است.

‌ابَر پروژه مجتمع فناوری‌های زیست محیطی پسماند در مسیر تکمیل

‌ابَر پروژه مجتمع فناوری‌های زیست محیطی پسماند در مسیر تکمیل

محمدرضا اکبری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: تأسیس مجتمع فناوری‌های زیست محیطی مدیریت پسماند منتج به کاهش دفن پسماند بر مبنای قانون حفاظت از خاک، افزایش میزان بازیافت مواد و تولید انرژی تجدید پذیر از منبع پسماند شهری منطبق با سیاست‌های توسعه پایدار خواهد شد.

محمدرضا اکبری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: تأسیس مجتمع فناوری‌های زیست محیطی مدیریت پسماند منتج به کاهش دفن پسماند بر مبنای قانون حفاظت از خاک، افزایش میزان بازیافت مواد و تولید انرژی تجدید پذیر از منبع پسماند شهری منطبق با سیاست‌های توسعه پایدار خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات این پروژه، تصریح کرد: این مجتمع شامل سه واحد برای پردازش پسماند شهری است که واحد اول وظیفه تفکیک و پردازش پسماندها برای بازیافت و تبدیل به کود کمپوست و همچنین جداسازی پسماندهای غیر ارگانیک را با استفاده از تجهیزات متعدد و به روز دنیا بر عهده دارد و هم اکنون این فاز از پروژه با عنوان خطوط پردازش پسماند شهری در حال احداث است.

وی در خصوص واحد دوم این مجتمع نیز تصریح کرد: این واحد با هدف تولید برق به روش هاضم بی‌هوازی از بخش ارگانیک و پردازش شده خروجی از واحد اول به عنوان خوراک ورودی استفاده می‌کند تا در افق پروژه به توان تولید بیش از هفت مگاوات برق به ازای ۶۰۰ تن مواد ارگانیک (پسماند غذایی) و کمپوست مرغوب دست یابد که این پروژه هم اکنون در فاز پایلوت در حال ساخت و راه اندازی است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به سومین بخش این مجتمع زیست محیطی گفت: واحد سوم با هدف تولید سوخت مایع به روش پیرولیز از بخش غیر ارگانیک مانند پسماندهای پلاستیکی و پلیمری، از خروجی‌های واحد اول به عنوان خوراک ورودی استفاده می‌کند تا بتواند هیدروکربن صادراتی تولید کند و این بخش نیز هم اکنون فاز طراحی را سپری می‌کند.

وی با اشاره به نوآورانه بودن این پروژه در سطح کشور، عنوان کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برای نخستین بار در کشور نسبت به بومی سازی، طراحی و ساخت تجهیزات خط پردازش برگرفته از یک طرح اروپایی، همچون سرند بالستیک، دستگاه پایلوت هاضم و… با کیفیت قابل رقابت در این مجتمع بزرگ اقدام کرده است.

وی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به منظور دریافت تسهیلاتی برای تکمیل این ابر پروژه اظهار کرد: با توجه به پیشتاز بودن اصفهان در تأسیس خطوط پردازش که هم اکنون پروژه تأسیس خطوط جدید آن بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به زودی در سال جاری هر دو خط آن به بهره برداری می‌رسد، برای دریافت تسهیلات از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به منظور اتمام عملیات ساخت این طرح، مطابق با بند «ط» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ اعلام درخواست شده و امید می‌رود با دریافت این وام، این مجتمع بتواند به سرعت مراحل اجرایی را طی کرده و اتفاقات مثبتی را در زمینه مدیریت پسماندها در اصفهان رقم بزند.