• پنجشنبه 15 آبان 1399 12:2306

کاهش ۵۰ درصدی شکایات سامانه ۱۳۷ در حوزه پسماند اصفهان

کاهش ۵۰ درصدی شکایات سامانه ۱۳۷ در حوزه پسماند اصفهان

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: مقایسه آمار پیام های ۱۳۷ بین ماه‌های گذشته و مهرماه، حدود ۵۰ درصد کاهش در تعداد شکایات ۱۳۷ را نشان می‌دهد که با توجه به استقرار سیستم AVL و رصد و بهبود وضعیت جمع‌آوری منظم پسماند خشک از درب منازل، می‌تواند گویای افزایش رضایت شهروندی باشد.

محمد بدیعی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به دریافت ۹۸ پیام مرتبط با حوزه مدیریت پسماند شامل شکایات، پیشنهادات و انتقادات از طریق سامانه ۱۳۷ در مهر ماه، اظهار کرد: اقدامات نظارتی و کنترلی در زمینه استانداردسازی فرآیند مدیریت پسماند و حذف رویه‌های غیرمجاز تداوم دارد.

وی تصریح کرد: در راستای تأکید بر لزوم نظارت و کنترل فرآیندهای مدیریت پسماند و برخورد با متخلفان و عوامل غیر مجاز در این حوزه، ۹.۵ تن پسماند خشک جمع آوری شده توسط دوره گردها، زباله گردها و دیگر عوامل غیرمجاز، از طریق عوامل گشت و بازرسی این سازمان توقیف شده است.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان افزود: همچنین ۳۰ دستگاه خودروی متخلف شناسایی و توقیف شده که از این تعداد، هفت خودرو با ارائه تعهدنامه محضری بعد از ۱۵ روز رفع توقیف شد.

وی افزود: ناظران سازمان با مراجعه حضوری به محل‌های اعلام شده در این پیام‌ها، نسبت به بررسی و رفع موضوع شکایت اقدام کرده‌اند که برخی از آنها منجر به ارسال پیام اعلام رضایت از عملکرد سازمان شده است.

بدیعی با بیان اینکه عوامل غیرمجاز جمع آوری پسماند خشک، از رفتار نامنظم برخی شهروندان سو استفاده می‌کنند، گفت: تا زمانی که شهروندان پسماندهای خشک خود را به صورت تفکیک نشده در معابر قرار دهند، عوامل غیر مجاز نیز این پسماندها را کنکاش می‌کنند و بعد از جداسازی اقلام ارزشمند مابقی پسماندها را به شکل نامناسبی در معابر رها می‌کنند که این معضل ضمن ایجاد آلودگی‌های گسترده زیست محیطی، به ترویج فرآیند غیر رسمی و غیربهداشتی بازیافت نیز منجر می‌شود.

وی خواستار همکاری شهروندان با عوامل مجاز جمع آوری پسماند خشک شد و تاکید کرد: شهروندان لازم است پسماندهای خشک را در مبادی تولید جداسازی کرده و یا به ایستگاه‌های بازیافت یا خودروهای مجاز جمع آوری تحویل دهند تا در فرآیند مناسب بازیافت قرار بگیرند و ثمره‌ای برای اقتصاد و محیط زیست شهری داشته باشند.