• پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 13:4749

پیام سرپرست سازمان مدیریت پسماند در خصوص روز کارگر

پیام سرپرست سازمان مدیریت پسماند در خصوص روز کارگر

سرپرست سازمان مدیریت پسماند در خصوص روز کارگر پیامی بدین شرح صادر کرد

کارگران بازوان حرکتی و نیروی مولد جامعه هستند و جامعه پویا با اراده و عمل کارگران، به بلوغ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می رسد چرا که این قشر شریف ضربان تولید را در دست دارند و با ارائه حاصل عملکرد خود به آحاد جامعه آرامش و آسایش مردم را میسر می کنند. کارگران کوشای این مرز  وبوم با سهم بسیار بالای خود در حیات، رشد و توسعه جامعه و حضور پر قدرت در عرصه تولید و خدمات همواره برای تحقق اهداف کلیدی اقتصاد تلاش می کنند. بدینوسیله در آستانه روز جهانی کارگر، ضمن بزرگداشت مقام ارزنده این قشر تلاشگر و باشرف، برای یکایک کارگران ایرانی، به ویژه کارگران خدوم و زحمتکش حوزه های مختلف مدیرت پسماند آرزوی سعادت، سلامت و بهروزی دارم. باشد که آینده ایران عزیزمان در پرتو الطاف الهی و تلاش بی شائبه جامعه کارگری، درخشان و پرثمر باشد.